Prace społeczne i praca zawodowa

Autor: Redakcja w kategorii: Odpowiedzialność karna, Praca

Sąd skazał Cię na karę, jaką są prace społeczne. Musisz odpracować trzy miesiące przy koszeniu trawy w parkach. Nie masz z tym problemu, bo akurat nie jesteś nigdzie stale zatrudniony. Co w sytuacji, kiedy po wydaniu wyroku znajdujesz pracę?

Zasadniczo nie powinno wywierać to żadnego wpływu na wykonywanie kary ograniczenia wolności w postaci prac społecznych, ponieważ wykonuje się ją po godzinach zwykłej pracy. Inaczej jest natomiast, kiedy Twoja praca zawodowa wymaga, byś później odpoczął (np. praca w transporcie). Wówczas prace społeczne mogą stać się dla Ciebie bardziej uciążliwe bądź nawet niemożliwe do wykonania.

Możesz wtedy wystąpić z wnioskiem o zmianę formy obowiązku wykonywania prac społecznych w ten sposób, by potrącano określoną kwotę z Twojego wynagrodzenia za pracę zawodową – również na cele społeczne. Uznaje się, iż dwadzieścia godzin prac społecznych to równowartość dziesięciu procent wynagrodzenia. Natomiast, aby taka zamiana była możliwa, orzeczone prace społeczne nie mogą przekraczać czterdziestu godzin w miesiącu. Nie można więc potrącić więcej niż dwadzieścia procent wynagrodzenia z pracy zawodowej.

Wspomniany wniosek należy złożyć do sądu rejonowego miejsca wykonywania kary, czyli miejsca Twojej pracy bądź stałego pobytu. Sąd rejonowy będzie tu właściwy zawsze – nawet, jeśli karę ograniczenia wolności orzekał sąd okręgowy.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego ubiegasz się o zmianę formy obowiązku wykonywania prac społecznych. Szczególnie warto wykazać, że w momencie orzekania kary Twoje sytuacja zawodowa była inna niż obecnie i teraz nie masz możliwości wykonywania kary bez przeszkód. Wniosek taki jest wolny od opłat, a sąd rozpozna go na posiedzeniu bez Twojego udziału. Od niekorzystnego rozstrzygnięcia przysługuje zażalenie do sądu okręgowego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: