Co powinna zawierać umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane?

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo budowlane

Z niniejszego wpisu dowiesz się co powinna zawierać umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane.

Podwykonawcy stanowią bardzo ważny filar na budowie. Nie tylko wielkość i stopień skomplikowania inwestycji budowlanej powoduje konieczność podjęcia współpracy z podwykonawcami.

Czasami obiekt, który jest przedmiotem umowy o generalne wykonawstwo zawiera szczególny standard wykończenia. Wtedy doświadczony podwykonawca, który specjalizuje się w konkretnym rodzaju usług budowlanych jest bezcenny.

Jeśli jesteś generalnym wykonawcą, to odpowiadasz wobec inwestora za sukces całego przedsięwzięcia budowlanego. Dlatego, w sytuacji gdy potrzebujesz podwykonawców powinieneś dobrze się zabezpieczyć na wypadek nienależytego wykonania robót.

A może jesteś podwykonawcą? Jeśli tak, to warto sprawdzić z jakich zabezpieczeń umownych możesz skorzystać żeby zagwarantować sobie zapłatę wynagrodzenia.

Co powinna zawierać umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane

Podwykonawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego

W  kodeksie cywilnym nie znajdziesz definicji podwykonawcy. Z pomocą przychodzi orzecznictwo.

W praktyce, podwykonawcą jest podmiot, który wykonuje ściśle określone roboty budowlane wynikające z umowy zawartej z generalnym wykonawcą.

Podwykonawcą nie jest natomiast podmiot, który np. dostarcza materiały, towary czy narzędzia, na podstawie umowy sprzedaży lub umowy dostawy.

Jak sporządzić dobrą umowę o podwykonawstwo?

Solidna umowa z podwykonawcą robót budowlanych powinna określać:

 • strony umowy
 • szczegółowo opisany zakres robót budowlanych ( przedmiot umowy)
 • miejsce i termin realizacji umowy
 • procedurę odbiorów robót
 • wysokość i sposób rozliczenia wynagrodzenia podwykonawcy
 • gwarancję i rękojmię z tytułu ewentualnych wad i usterek
 • zdarzenia uprawniające do odstąpienia od umowy przez każdą ze stron
 • kary umowne za nienależyte wykonanie umowy
 • procedurę wprowadzenia wykonania zastępczego na wypadek nieprawidłowego realizowania robót przez podwykonawcę
 • procedurę zgłoszenia podwykonawcy do inwestora
 • inne – w zależności od charakteru robót budowlanych.

Praktyczne wskazówki znajdziesz tutaj >>> umowa o podwykonawstwo

W jakiej formie należy zawrzeć umowę o podwykonawstwo?

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane powinna być zawarta w zwykłej formie pisemnej. Czyli w taki sposób, jak każda klasyczna umowa o roboty budowlane w rozumieniu art. 648 k.c.

Wzór umowy o podwykonawstwo robót budowlanych

W zależności od tego, czy jesteś wykonawcą generalnym czy podwykonawcą, musisz zadbać o swoje prawa i interesy. W mojej ocenie nie ma jednego uniwersalnego wzoru, który dobrze zabezpieczy obie strony umowy. Każdy powinien zawalczyć o swoje prawa na budowie.

Jako podwykonawca musisz zagwarantować sobie zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace. Płatność musi nastąpić w całości i w odpowiednim terminie. Pamiętaj również, że warto zabezpieczyć się na wypadek gdyby generalny wykonawca okazał się niewypłacalny.

Jeśli jesteś generalnym wykonawcą powinieneś zabezpieczyć się na okoliczność nienależytego lub/i nieterminowego wykonania umowy przez podwykonawcę.

Dlatego porządne klauzule w zakresie wykonawstwa zastępczego, kar umownych czy prawa do szybkiego i skutecznego odstąpienia od umowy – będą na wagę złota.

Umowa z podwykonawcą – pomoc prawnika

Jeśli przygotowujesz się do zawarcia umowy z podwykonawcą albo otrzymałeś wzór umowy o podwykonawstwo od generalnego wykonawcy – sprawdź jak skutecznie zabezpieczyć swoje prawa i interesy finansowe na budowie.

Z pomocą radcy prawnego (adwokata) będziesz w stanie zidentyfikować ryzyko związane z inwestycją i wprowadzić klauzule umowne na wypadek zagrożenia Twoich interesów na budowie.

Więcej informacji na temat treści dobrej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane możesz znaleźć w artykule Umowa o podwykonawstwo oraz na blogu Prawnik podpowie na budowie.

Zdjęcie: Nicole Rathmayr

***

DSA – prowadzisz serwis, sklep internetowy lub konto w mediach społecznościowych? Sprawdź o czym pamiętać?

Rok 2024 to zmiany dla serwisów, właścicieli stron internetowych, sklepów i właścicieli kont w social mediach.

Dyrektywa o Usługach Cyfrowych, czyli DSA to nowe regulacje, które mają wprowadzić porządek i zwiększyć bezpieczeństwo w świecie internetowych usług [Czytaj dalej…]

Poprzedni wpis:

Następny wpis: