Wniosek o upadłość konsumencką

Autor: Redakcja w kategorii: Prawa konsumenta, Upadłość i restrukturyzacja, Windykacja

Wniosek o upadłość konsumenckąDo ogłoszenia upadłości konsumenckiej konieczne jest oczywiście złożenie wniosku w sądzie. W tym poście dowiesz się, jak taki wniosek o upadłość sporządzić.

Przede wszystkim taki wniosek musisz złożyć w sądzie na odpowiednim formularzu oraz go opłacić w stosownej wysokości. O tym, w którym sądzie złożyć wniosek i jak go opłacić piszę we wpisie: Wniosek o upadłość konsumencką. Gorąco Cię zachęcam do lektury. Ale idąc dalej ..

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką?

Wypełnienie wniosku o upadłość konsumencką nie jest jest czynnością, która może być wykonana w sposób dowolny. Musisz wskazać bowiem w nim wskazać następujące dane:

 1. Nazwa i adres sądu, do którego składasz wniosek,
 2. Twoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania,
 3. Żądanie wniosku,

Ważne jest to, że w polu Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości powinieneś zaznaczasz „TAK”.

Co dalej?

W rubryce wniosku, który wypełniasz, pt. Aktualny i zupełny wykaz majątku z jego oszacowaniem musisz wykazać cały Twój majątek. A zatem m.in. nieruchomości, samochody, sprzęt AGD i RTV, zgromadzone pieniądze na rachunkach bankowych (należy wskazać numery kont bankowych), papiery wartościowe.

Musisz oczywiście także wskazać miejsca, w których aktualnie znajdują się składniki Twojego majątku, który wskazałeś. Chodzi o wskazanie dokładnych adresów.

Oszacowania wartości składników Twojego majątku – uwaga – dokonujesz samodzielnie. Na jakiej podstawie?  Na przykład na podstawie cen rynkowych – posługując się średnimi cenami z internetowych portali. Na przykład portali aukcyjnych. W tym miejscu również powinieneś wskazać zabezpieczenia, np. hipoteki na mieszkaniu, czy zastawy rejestrowe na ruchomościach (samochodach). Oczywiście konieczne jest także podanie daty ustanowienia tych zabezpieczeń.

Pamiętaj o tym, że możesz ogłosić upadłość konsumencką nawet, jeżeli nie posiadasz żadnego majątku.

Spis wierzycieli

Dalej we wniosku u upadłość konsumencką przechodzisz do rubryki pt. Spis wierzycieli. W tym miejscu wpisujesz podmioty, którym zalegasz z różnymi płatnościami. Jakie dane powinieneś podać? Oto one:

 • nazwę wierzyciela,
 • jego dane adresowe,
 • walutę długu,
 • jego wysokość i..
 • termin zapłaty.

Chodzi o wszystkie wierzytelności które są już wymagalne, albo jeszcze niewymagalne, majątkowe i niemajątkowe. W spisie wierzycieli należy ujawnić także, co oczywiste, zobowiązania przedawnione.

Ważne jest to, że nie warto zatajać wierzycieli. Dlaczego? Przeczytaj w moim blogu: Nie warto zatajać wierzycieli we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

Spis wierzytelności spornych

Następnie przechodzisz do tzw. wierzytelności spornych. To jest kolejna rubryka wniosku. Wierzytelności sporne to takie, co do których zaprzeczasz ich istnieniu lub wysokości. W tej części wniosku o upadłość musisz wymienić wierzytelności sporne, jeżeli takie występują oraz wskazać, w jakim zakresie ich nie uznajesz.

Uzasadnienie wniosku

Najważniejszą częścią wniosku jest jego uzasadnienie. Ta jego część, w której wskazujesz, w jakiej sytuacji materialnej i osobistej byłeś w czasie, gdy zaciągałeś każde ze swoich zobowiązań, tj. jak wyglądały widoki na spłatę danego zobowiązania. Musisz koniecznie wskazać m.in. ile wówczas zarabiałeś, ile wynosiły raty spłaty danego zobowiązania, jakie były inne Twoje wydatki, jakie miałeś osoby na utrzymaniu, czyli ważne jest wszystko co wiesz i co chcesz, aby było uwzględnione przez sąd. Poświęć czas na tę część wniosku. Od tego może zależeć, czy ostatecznie ogłosisz upadłość konsumencką.

Dowody we wniosku o upadłość

Dowody, a więc potwierdzenie istnienia wskazanych przez Ciebie we wniosku zdarzeń, sytuacji, stanu posiadania, będą to m.in.:

 • umowy kredytów/ pożyczek,
 • wyrok rozwodowy,
 • wypowiedzenia umów kredytów/pożyczek,
 • pisma od komornika w sprawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 • w przypadku choroby – dokumentacja medyczna,
 • w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę – świadectwo pracy/ wypowiedzenie umowy o pracę,
 • dokument poświadczający otrzymywane dochody, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, decyzja z ZUS o wysokości renty,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
 • w razie otrzymywania dodatkowych świadczeń – pisma, decyzje poświadczające np. dofinansowanie z MOPS-u.

Bez wątpienia czeka Cię sporo pracy. Najlepiej zapewne skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która się w specjalizuje w upadłości konsumenckiej. Możesz na przykład skontaktować się ze mną.

Załączniki

Wniosek o upadłość konsumencką powoli zbliża się do końca. Teraz jest czas na wymienienie wszystkich dokumentów, jakie załączasz do wniosku. Na przykład umowy kredytów, wypowiedzenia umów kredytów, pisma od komornika, wypowiedzenie umowy o prace, dokumenty poświadczające otrzymywane dochody, dokumentacja medyczna, wyrok rozwodowy. Słowem wszystko, co dotyczy faktów, które wskazujesz jako dowody i zdarzenia.

4. Oświadczenie dłużnika we wniosku o upadłość konsumencką

No i oświadczenie, że nie ma przyczyn uzasadniających oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Są to tzw. negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości. Jakie one są? Na przykład że nie istnieje przyczyna w postaci braku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy w okresie prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej.

5.Twój podpis na wniosku

Na koniec nie zapomnij się podpisać 🙂

Po więcej informacji zapraszam Cię do mojego bloga pt. Bankrutem jestem, a jeśli jesteś w tarapatach i zamierzasz złożyć wniosek o upadłość konsumencką, zachęcam Cię do kontaktu mailowego: [email protected]

***

Zdjęcie: Ian Espinosa

Poprzedni wpis:

Następny wpis: