Wniosek o ogłoszenie upadłości

Autor: Redakcja w kategorii: Prawa konsumenta, Upadłość i restrukturyzacja, Wierzytelności i długi

Wniosek o ogłoszenie upadłościChcesz się dowiedzieć więcej na temat nowych zasad we wniosku o ogłoszenie upadłości, zachęcamy do przeczytania artykułu Wniosek o ogłoszenie upadłości na nowych zasadach.

Nowe zasady

W dniu 24 marca 2020 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja prawa upadłościowego.

Odmienił się także sam wniosek, tak że wymuszają ogłoszenie upadłości  należy podać więcej informacji, niż do tej pory. W nowym wniosku należy wpisać dodatkowo:

  • informacje o osiągniętych przychodach w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • informacje o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu w ostatnich 6 miesiącach przed złożeniem wniosku,
  • dane o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,
  • informacje o czynnościach prawnych wykonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10.000 zł.

Wyżnej wymienione dane służą sądowi upadłościowemu. Sąd na ich podstawie m.im. ocenia czy dłużnik nie powiększył w znaczny sposób stopnia swojej niewypłacalności, najczęściej przez trwonienie elementów składowych posiadanego majątku.

Syndyk

Jeśli sąd ogłosi upadłość z tych informacji może również skorzystać syndyk.

Za pomocą tych informacji syndyk będzie miał wiedzę czy rozporządzenia majątkiem przez upadłego mogą być bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.

Każde nowe informacje są także niezbędne dla sędziego-komisarza. Będzie on mógł dzięki nim w indywidualny sposób określić rzeczywiste potrzeby upadłego.

Gdy skończy się postępowanie upadłościowe, sędzia-komisarz musi ustalić w jakim obszarze mogą być na upadłego wyciągnięte w przyszłości spłaty lub umorzone zaległości.

Przyjmuje się  przy tym pod  uwagę potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, stan zdrowia i wymagania mieszkaniowe.

***

Po przeczytaniu: “Wniosek o ogłoszenie upadłości”, zapraszamy również do lektury:

Obraz Simon Hill z Pixabay

Poprzedni wpis:

Następny wpis: