Zakup nieruchomości od syndyka

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo dla biznesu, Prawo dla każdego, Upadłość i restrukturyzacja

Im więcej ogłoszonych upadłości konsumenckich, tym więcej nieruchomości sprzedawanych przez syndyków. Co za tym idzie, coraz częściej padają też pytania o to, jak dokonać takiego zakupu.

Podstawowe zasady odnoszące się do zakupu nieruchomości od syndyka omówiłem W TYM MIEJSCU.

Teraz czas nieco rozszerzyć przedstawione tam informacje. Jeśli myślisz o zakupie nieruchomości od syndyka, na początek zapoznaj się z wpisem umieszczonym TUTAJ. Dopiero potem przejdź do lektury tego artykułu.

Syndyk może sprzedać nieruchomość w przetargu bądź aukcji, przestrzegając przy tym warunków wynikających z przepisów Prawa upadłościowego. Mowa tu głównie o art. 320 Prawa upadłościowego, którego nie będę jednak teraz szerzej omawiał.

Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie wyznaczonym przez sędziego-komisarza, jednak nie dłuższym niż cztery miesiące od chwili zatwierdzenia przez sędziego-komisarza konkretnego oferenta. Jeśli to Ty jesteś oferentem i z Twojej winy nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży, nie będziesz mógł wziąć udziału w nowym przetargu bądź aukcji.

Dokonując zakupu nieruchomości od syndyka nie ponosisz odpowiedzialności za zobowiązania upadłego, które powstały przed ogłoszeniem upadłości oraz po jej ogłoszeniu. Podobnie nie odpowiadasz za zobowiązania podatkowe. Ustanowione na nieruchomości zabezpieczenia, dla przykładu w postaci hipoteki, podlegają natomiast wykreśleniu z ksiąg wieczystych, czego podstawę stanowi rzeczona umowa sprzedaży.

Hipoteka to jednak nie wszystko. Przy zakupie nieruchomości od syndyka w mocy pozostają bowiem inne obciążenia nieruchomości – m.in. służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu czy służebność ustanowiona w sytuacji przekroczenia granic podczas wznoszenia budowli czy innego urządzenia. Użytkowanie i prawa dożywotnika pozostają w mocy tylko wtedy, gdy przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami bądź kiedy nieruchomość nie jest obciążona hipotekami czy kiedy wartość użytkowania i praw dożywotnika ma pełne odzwierciedlenie w cenie nabycia nieruchomości. W ostatnim przedstawionym przypadku ich wartość zostanie zaliczona na cenę nabycia.

Te zasady w sposób analogiczny wykorzystuje się przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a nawet do statku morskiego wpisanego do rejestru okrętów.

Jeżeli dalej masz pytania dotyczące tego tematu, skontaktuj się ze mną!

Poprzedni wpis:

Następny wpis: