Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Prawa konsumenta, Upadłość i restrukturyzacja, Windykacja

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiejJakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Okazuje się bowiem, że upadłość konsumencka nie koniecznie będzie dostępna dla każdego. Jedynie osoby, które spełniają określone warunki ściśle zapisane w przepisach prawa mogą ogłosić upadłość konsumencką. Jakie to są warunki? Zobacz:

Przede wszystkim – Konsument

Upadłość konsumencką może ogłosić tylko konsument. Czyli kto? Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Bardzo ważne jest to, że w przypadku przedsiębiorców decydujące jest definitywne wykreślenie wpisu z rejestru CEIDG. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej możesz złożyć następnego dnia po wykreśleniu działalności z rejestru.

Po drugie – Niewypłacalność

Kiedy jesteś niewypłacalny?Kiedy nie wykonujesz swoich ważnych (czyt.: wymagalnych) zobowiązań pieniężnych i stan ten jest trwały. Uważa się, że z niewypłacalnością mamy do czynienia, jeżeli zaległości w spłacie długów przekraczają trzy miesiące.

Uwaga: abyś mógł ogłosić upadłość konsumencką wystarczy, że będziesz posiadał dług wobec jednego wierzyciela. Np. wobec … ZUS.

Po trzecie – Brak winy w powstaniu niewypłacalności

To bardzo ważne – nie mogłeś doprowadzić do stanu niewypłacalności w sposób celowy. Nie ogłosi upadłości konsumenckiej osoba, która doprowadziła do niewypłacalności lub istotnie zwiększyła jej stopień z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. To jest najczęstszą przyczyną oddalenia wniosku o upadłość konsumencką!

Np. osoby w spirali zadłużenia mają znaczne trudności w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, gdyż taki stan uważa się za działanie będące skutkiem rażącego niedbalstwa.

Po czwarte – Poprawne zachowanie dłużnika we wcześniejszej upadłości konsumenckiej

Jeśli to już Twoje kolejne postępowania upadłościowe, to sąd nie ogłosi Twojej upadłości, jeżeli w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku toczyło się wobec Ciebie konsumenckie postępowanie upadłościowe i – uwaga – z twojej winy zostało ono umorzone lub uchylono ustalony plan spłaty wierzycieli. A więc na przykład zachowywałeś się w sposób naganny. Od tego są jednak wyjątki, o czym przeczytasz w moim blogu pt. Bankrutem jestem >>

Po piąte – Złożenie w terminie wniosku o upadłość przez byłego przedsiębiorcę

Każdy, nawet najmniejszy jednoosobowy przedsiębiorca, ma obowiązek złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy w ustalonym terminie. Wynosi on 30 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności. Mało kto o tym niestety wie. Pamiętaj o tym.

Po szóste – Brak prawomocnego wyroku sądu uznającego dokonanie czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli

Musisz wiedzieć, że sąd nie ogłosi Twojej upadłości konsumenckiej, jeżeli w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, inny sąd prawomocnie orzekł, że wyzbywałeś się majątku na rzecz osób trzecich celem uchronienia go przed egzekucją.  Są jednak od tego również wyjątki o czym przeczytasz w wyżej linkowanym artykule w moim blogu Bankrutem jestem.

Po siódme – Brak umorzenia długów we wcześniejszej upadłości konsumenckiej

Chodzi tu o to, że jeżeli w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką toczyło się wobec Ciebie wcześniejsze konsumenckie postępowanie upadłościowe, w wyniku którego – uwaga – umorzono Twoje długi, to sąd oddali Twój kolejny wniosek. Wyjątek? Dochowałeś należytej staranności bądź przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. A więc jeśli jest to – można powiedzieć – sprawiedliwe i słuszne.

Po ósme – Biedny też może

Nawet, jeżeli nie posiadasz żadnego, najdrobniejszego majątku, możesz ogłosić upadłość konsumencką. Zatem ogłoszenie upadłości nie jest uzależnione od tego ile posiadasz. Bo możesz nie mieć nawet grosza.

*****

Na koniec zachęcam się do odwiedzin mojego bloga pt. Bankrutem jestem, gdzie omawiam temat postępowania upadłościowego dla konsumentów – osób fizycznych.

A o tym, jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką przeczytasz we wpisach:

****

Zdjęcie: Pepi Stojanovski

Poprzedni wpis:

Następny wpis: