Windykacja

Ograniczenia w egzekucji są stare jak sama instytucja egzekucji. Przepisy w szczególny sposób traktują różne grupy dłużników oraz składniki, które wchodzą w skład ich majątku. Najbardziej zaś chronioną grupą przed egzekucją są rolnicy. Ograniczenia w egzekucji z gospodarstwa rolnego – przed 2021 roku Ograniczenia w egzekucji dla rolników wskazuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 lipca […]

Jeżeli ogłosisz upadłość konsumencką, to zarząd nad Twoim majątkiem, który teraz stanowi masę upadłości, będzie sprawował syndyk. Syndyk zajmie się wszelkimi czynnościami związanymi z likwidacją Twojego majątku. W składzie masy upadłości znajduje się majątek należący do Ciebie jako upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez Ciebie podczas trwania postępowania upadłościowego. Jeżeli zdecydujesz się więc […]

W dzisiejszym wpisie nakreślimy czym jest e-sąd oraz przedstawimy części składowe elektronicznego postępowania upominawczego, czyli pozew i nakaz zapłaty. Co to jest e-sąd? E-sąd to jeden z wydziałów cywilnych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Działa od 2010 roku i rozpatruje sprawy o zapłatę z całej Polski. W stosunku do tradycyjnych sądów działa taniej i szybciej, […]

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej konieczne jest oczywiście złożenie wniosku w sądzie. W tym poście dowiesz się, jak taki wniosek o upadłość sporządzić. Przede wszystkim taki wniosek musisz złożyć w sądzie na odpowiednim formularzu oraz go opłacić w stosownej wysokości. O tym, w którym sądzie złożyć wniosek i jak go opłacić piszę we wpisie: Wniosek o […]

Jakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Okazuje się bowiem, że upadłość konsumencka nie koniecznie będzie dostępna dla każdego. Jedynie osoby, które spełniają określone warunki ściśle zapisane w przepisach prawa mogą ogłosić upadłość konsumencką. Jakie to są warunki? Zobacz: Przede wszystkim – Konsument Upadłość konsumencką może ogłosić tylko konsument. Czyli kto? Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. […]

Windykacja zagraniczna jest procesem bardziej skomplikowanym niż windykacja krajowa. Na ogół wymaga większego nakładu czasu oraz środków, jeśli ma być zakończona sukcesem. Tego rodzaju windykację od krajowej różni to, że pojawiają się tutaj dodatkowe czynniki w postaci problemów językowych, różnic kulturowych i różnic prawnych. Nie bez znaczenia jest też poczucie większej bezkarności po stronie dłużnika, którego kontakt z wierzycielem często […]

Okazuje się, że nie każdy przedsiębiorca wie, jaka będzie właściwość sądowa w wypadku postępowania z udziałem zagranicznego podmiotu. Nie zawsze bowiem spór rozstrzyga polski sąd. Jak powinna być ustalana właściwość sądowa? O tym w poniższym wpisie. Właściwość sądowa do wyboru Problemów z ustaleniem jurysdykcji można sobie oszczędzić już na początku współpracy z partnerem zza granicy. […]

Niezwykle często spotyka się sformułowanie „odsetki karne”. Warto jednak wiedzieć, że coś takiego nie istnieje. Jest to połączenie dwóch odrębnych instytucji uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Są nimi kara umowna oraz odsetki. Czym one się różnią? Odsetki gdy płatność się opóźnia Odsetki dotyczą wyłącznie świadczeń o charakterze pieniężnym. Mogą zostać naliczone przez odbiorcę danego świadczenia, o […]

Istnieją przypadki, kiedy wierzyciel dochodzi od dłużnika przedawnionych odsetek. Może się tak zdarzyć nawet wtedy, gdy należność główna nie jest przedawniona, ponieważ wierzyciel wcześniej prowadził postępowanie egzekucyjne. Warto jednak upewnić się, czy od momentu umorzenia egzekucji do chwili ponownego skierowania wniosku do komornika nie minął okres ponad trzech lat. Jeśli tak, możesz starać się o […]

Wyższe koszty egzekucji

Autor: Redakcja w kategorii: Podatki, VAT, Windykacja

Wejście w życie przepisów, wedle których czynności komornicze podlegają opodatkowaniu VAT, rodzi także inne poza podatkiem od towarów i usług, wyższe koszty egzekucji. O co dokładnie chodzi? Zapraszam do lektury! Komornik a podatek VAT Nowe regulacje objęły czynności komornicze podatkiem VAT. Okazuje się, że to nie jedyny czynnik, który spowoduje wyższe koszty egzekucji. Przepisy nakładają […]

Wiele ostatnio w mediach rozprawia się o kredytach walutowych i ustawie, która ma umożliwić tak zwanym frankowiczom korzystne przewalutowanie swojego kredyty hipotecznego.  W zeszłą środę Sejm przyjął ustawę o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw [O szczegółach ustawy pisze Paweł Kawarski w swoim blogu […]