Upadłość konsumencka w pigułce

Autor: Redakcja w kategorii: Działalność gospodarcza, Prawo dla biznesu

Upadłość konsumencka w pigułceUpadłość konsumencka także do jednoosobowej działalności gospodarczej. Nowelizacja prawa upadłościowego. Kogo dotyczą zmiany? Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: “Upadłość konsumencka“.

Zmiany w prawie upadłościowym

Nowelizacja prawa upadłościowego weszła w życie 24 marca 2020 r.

Osoby zadłużone prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą traktowane są jak konsumenci.

Co ważne, od wejścia w życie nowelizacji przyczyny niewypłacalności nie będą badane na etapie otwarcia postępowania, lecz dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na etapie ustalania planu spłaty.

Do ogłoszenia wystarczy samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny. Dopiero później zapada decyzja, czy są podstawy do odmowy oddłużenia.

Czym jest upadłość konsumencka?

Jest nią postępowanie sądowe. Jest przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stały się niewypłacalne.

Z wejściem w życie nowelizacji są to także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (konsumenci).

Upadłość ma na celu „oddłużenie” niewypłacalnej osoby.

Oznacza to umorzenie całości lub części długów niewypłacalnego konsumenta.

Kiedy dłużnik jest niewypłacalny?

Niewypłacalność oznacza w praktyce utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Istnieje domniemanie, że dzieje się tak wtedy, jeśli opóźnienie w wykonaniu tych zobowiązań przekracza 3 miesiące.

Jak zacząć?

Aby wszcząć postępowanie, należy złożyć wniosek do sądu upadłościowego, przedstawiając informacje dotyczące zobowiązań finansowych:

  • listę wierzycieli wraz z terminem zapłaty, zaległe należności;
  • szczegółowy spis majątku.

Właściwym sądem będzie sąd rejonowy – sąd gospodarczy, dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą lub zawodową to miejsce wykonywania tej działalności, a dla każdej innej osoby fizycznej podstawowym ośrodkiem działalności jest miejsce zwykłego pobytu.

Umyślne doprowadzenie do niewypłacalności a przyczyny niezależne od dłużnika

Inaczej będzie traktowana osoba, która umyślnie lub przez niedbalstwo doprowadziła do stanu niewypłacalności, a inaczej osoba, którą do tego stanu doprowadziły choroba czy utrata pracy, niezależne od osoby zadłużonej.

Osoba umyślnie doprowadzająca do swojej niewypłacalności będzie spłacać zobowiązania dłużej od minimalnie 36 miesięcy do 7 lat. W drugim przypadku ten okres to tylko 3 lata.

Kiedy można umorzyć cały dług?

Umorzenie całości długu będzie możliwe tylko w przypadku, jeśli dłużnik wykaże, że nie posiada majątku oraz jest trwale niezdolny do spłaty zobowiązań.

Umorzenie nie dotyczy:

  • alimentów;
  • naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa i wykroczenia;
  • renty odszkodowawczej.

Praktyczna wskazówka

Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości warto mieć na uwadze, iż takie postępowanie może być długotrwałe.

W momencie wszczęcia postępowania nadzór nad majątkiem dłużnika przekazywany jest syndykowi.

Warto skorzystać z pomocy adwokata mającego doświadczenie w prowadzeniu spraw o upadłość konsumencką.

***

Po przeczytaniu: “Upadłość konsumencka w pigułce”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

 

Poprzedni wpis:

Następny wpis: