Odwołanie prezesa, wiceprezesa i członka zarządu

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Działalność gospodarcza, Prawo dla biznesu

Jak odwołać członka zarządu? Jesteś członkiem zarządu i spodziewasz się odwołania. Jak sobie pomóc? Odwołanie prezesa, wiceprezesa i członka zarządu.

Pozornie prosta kwestia, jaką jest odwołanie członka zarządu, w tym także prezesa czy wiceprezesa, powoduje często wiele trudności.

O czym warto pamiętać, jeśli planujemy odwołać członka zarządu? Jak bronić się przed odwołaniem? Kiedy odwołanie nie będzie skuteczne?

Odwołanie prezesa, wiceprezesa i członka zarządu

Uchwała o odwołaniu członka zarządu

Rada nadzorcza odwołuje prezesa zarządu, ale jednocześnie nie wypowiada mu umowy w tej samej uchwale.

Wówczas nie może już wypowiedzieć umowy prezesowi czy członkowi zarządu. Jest to błąd rady nadzorczej spółki, który członek zarządu mógłby wykorzystać na swoją korzyść.

Prawo do premii

W kontrakcie prezesa zarządu znalazł się zapis o ustalonej premii od wyników spółki, a także zapis, iż premia nie należy się, jeśli przyczyną odwołania będzie m.in.: działanie niekorzystne dla spółki.

Zgromadzenie wspólników postanowiło zmienić skład zarządu. W czasie przerwy w obradach prezes zarządu, obawiając się niewypłacenia wypracowanej premii, zlecił przelew na swoje konto.

Następnie zgromadzenie podjęło uchwałę o odwołaniu prezesa. Spółka zarzuciła prezesowi, że działał na niekorzyść spółki i nie miał uprawnienia do zlecenia dyspozycji przelewu w dniu, w którym podjęto uchwałę o odwołaniu.

          >>> Sprawdź z jakich rozwiązań możesz skorzystać, jeśli chcesz skutecznie odstąpić od umowy o roboty budowlane

Odwołanie członka zarządu jest skuteczne z chwilą podjęcia uchwały. W momencie odwołania spółka musi zawiadomić członka zarządu o odwołaniu oraz w terminie 7 dni złożyć wniosek o wykreślenie z KRS.

W powyższym przykładzie prezes zarządu jako osoba uprawniona do reprezentacji spółki dokonać dyspozycji przelewu w czasie przerwy w obradach zgromadzenia. Dopiero po przerwie podjęta została uchwała o jego odwołaniu i wtedy prezes został poinformowany o uchwale.

Jeśli jesteś członkiem zarządu, zabezpiecz się odpowiednim zapisem w umówię, który zapewni Ci bezwzględną wypłatę premii. Pamiętaj także o zabezpieczeniu dokumentów finansowych spółki, poświadczających osiągnięty wynik za Twojej kadencji w spółce.

Zaskarżenie uchwały o odwołaniu członka zarządu

Prezes zarządu był bardzo zaangażowany na rzecz spółki i osiągał bardzo dobre wyniki. Pomimo to spółka postanowiła zmienić skład zarządu.

Rada nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu prezesa zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

          >>> Przeczytaj o tym, czy możesz skopiować cudzy Regulamin sklepu internetowego?

Prezes postanowił zaskarżyć uchwałę do sądu, uważając, że do odwołania doszło z naruszeniem przepisów, gdyż nie wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały o odwołaniu, a jeden z członków rady zgłosił sprzeciw przeciwko głosowaniu nad odwołaniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Jeśli jesteś członkiem zarządu, nie możesz zaskarżyć uchwały zgromadzenia wspólników sp. z o.o. lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy w s.a. o Twoim odwołaniu.

W korzystniejszej sytuacji znajdziesz się, jeśli odwoła Cię rada nadzorcza. Wówczas możesz dochodzić przed sądem ustalenia nieważności uchwały o odwołaniu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Zanim zaangażujesz się na rzecz spółki, zadbaj więc, aby w umowie ze spółką znalazły się zapisy gwarantujące Ci ochronę na wypadek odwołania z zarządu spółki.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Odwołanie prezesa zarządu.

Zdjęcie Icons8 Team pochodzi z Unsplash

***

Mobbing w pracy. Czy muszę się zwolnić, aby dochodzić swoich praw?

Na początek odpowiedzi na dwa najczęściej zadawane pytania odnośnie do mobbingu w pracy:

Czy muszę się zwolnić, aby dochodzić swoich praw? Nie ma konieczności zwolnienia się z pracy, jeśli spotyka Cię mobbing.

Czy trzeba rozwiązać stosunek pracy gdy chcesz wystąpić na drogę sądową? Obecnie nie ma konieczności zwolnienia się z pracy, jeśli pracownik doświadcza mobbingu [Czytaj dalej…]

Poprzedni wpis:

Następny wpis: