NOWY ŁAD

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Działalność gospodarcza, Podatki

Nowy ładOstatnio w kręgach biznesowych i prawniczych głośno jest o Nowym ładzie. Co to jest ten „Nowy ład”? Co musisz o nim wiedzieć prowadząc działalność? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

„Nowy ład” program społeczno-gospodarczy, który zakłada szereg zmian legislacyjnych w szczególności w zakresie ustaw podatkowych, ale nie tylko.

Przy prowadzeniu swojej działalności musisz pamiętać, że są to projektowane zmiany, a ich końcową wersję poznamy dopiero po uchwaleniu stosownych ustaw. Zgodnie z deklaracjami Nowy Ład zacznie obowiązywać od stycznia 2022 r., jednakże nie jest jeszcze znana konkretna data wejścia w życie nowych przepisów.

Bez zbędnego przedłużania, poniżej przedstawiam zestawienie informacji, które musisz wiedzieć jako osoba prowadząca działalność, a więc przedsiębiorca, a także jako pracodawca, zleceniodawca oraz osoba indywidualna.

JEŚLI CHCESZ, OBEJRZEĆ MERYTORYCZNY LIVE O NOWYM ŁADZIE Z DORADCĄ PODATKOWYM – przejdź na stronę LIVE Z DORADCĄ PODATKOWYM

WAŻNA INFORMACJA:
Artykuł opiera się na projekcie zmian przepisów. Projekt jest aktualnie na etapie konsultacji społecznych.

1. Zmianie ulega kwota wolna od podatku oraz próg podatkowy

Pierwsza zmiana w ramach Nowego Ładu, która dotknie Ciebie jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą, to planowane podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

Dzisiaj kwota ta kształtuje się na poziomie 8 000 zł rocznie. Od nowego roku ma wynieść natomiast aż 30 000 zł rocznie. Co to oznacza dla Ciebie i Twojego biznesu? Nowa kwota wolna od podatku oznacza, że dochody do 2500 zł miesięcznie nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dopiero nadwyżka ponad tę kwotę podlegać będzie opodatkowaniu odpowiednią stawką PIT.

Druga istotna zmiana obejmie podwyższenie progu podatkowego.

Jeżeli prowadzisz działalność i rozliczasz się według skali podatkowej, płacisz podatek dochodowy według dwóch stawek, a mianowicie 17%, bądź 32%. O tym, która ze stawek ma zastosowanie w konkretnej sytuacji, decyduje poziom osiągniętych przez podatnika dochodów.

Wartością graniczną, czyli właśnie progiem podatkowym jest obecnie kwota 85 528 zł. Dochody poniżej tej kwoty opodatkowane są stawką PIT w wysokości 17%, natomiast nadwyżka dochodów ponad kwotę progu podatkowego podlega opodatkowaniu stawką 32%.

Zgodnie z projektowanymi zmianami próg podatkowy zostanie podniesiony z kwoty 85 528 zł, do kwoty 120 000 zł.

2. Nowy ład i składka zdrowotna – zlikwidowanie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Co Nowy Ład zmienia w składce zdrowotnej dla Ciebie i twojej działalności?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami składka zdrowotna jest w większej części odliczana od podatku dochodowego. Obecnie składka w wysokości 9% podstawy, jest odliczana od podatku w wysokości 7,75% podstawy obliczania. Stąd też tylko 1,25% podstawy obliczania składki obecnie pokrywane jest z dochodu osoby fizycznej.

W wyniku planowanych zmian zniknie całkowicie możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku dochodowego. To znacząca zmiana przepisów, która niekorzystnie wpłynie na sytuację zarówno przedsiębiorców jak i pracowników.

Brak możliwość obniżania wysokości zaliczki na podatek o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne de facto zwiększy kwotę należnego podatku.

3. Nowy ład i składka zdrowotna – wprowadzenie zmian w zakresie obliczania składki zdrowotnej w przypadku przedsiębiorców

Co Nowy Ład zmienia jeszcze w składce zdrowotnej dla Ciebie i twojej działalności?

Po wprowadzeniu zmian zniknie 9% składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona od stałej postawy – jaką znamy, w dotychczasowej kwocie 381,81 zł miesięczne.

Projektowane zmiany spowodują, że składka zdrowotna przedsiębiorców będzie obliczana od dochodu w przypadku przedsiębiorców rozliczających PIT według zasad ogólnych lub 19% stawki podatkowej. Spowoduje to dla przedsiębiorcy podniesienie kosztów obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych.

Dla zobrazowania powyższego przyjmijmy, że przedsiębiorca prowadzący działalność uzyskuje kwotę 10 000,00 zł przychodu miesięcznie.

Dotychczas uiszczał zryczałtowaną składkę zdrowotną w kwocie 381,81 zł. Jednocześnie część uiszczanej składki, a dokładniej kwotę 328,78 zł mógł odliczyć od podatku. Faktycznie przedsiębiorca był obciążony kwotą ok. 50 zł.

Natomiast po uchwaleniu przepisów w ramach Nowego Ładu, ten sam przedsiębiorca, przy tych samych przychodach, będzie uiszczał składkę zdrowotną w wysokości 900 zł. A co więcej odliczenie jej od podatku nie będzie możliwe.

Aktualizacja: Składka zdrowotna w wysokości 9% wynika z projektu przepisów. Po ogłoszeniu projektu, na konferencji Premier Morawiecki wspomniał o tym, iż aktualnie proponowana jest stawka 3%.

4. Nowy ład i podatki – planowane pakiety ulg

Nowy ład to głównie zmiany w podatkach. Powyżej było o niekorzystnych zmianach, ale w zaprezentowanych projektach przewidziane są również ulgi podatkowe.

Zmiany, które wprowadzi Nowy ład spowodują, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z rozszerzonego pakietu ulg podatkowych. Zła wiadomość jest taka, że planowane ulgi co do zasady nie będą jednak dotyczyły działalności Szkół Językowych.

Projektowane ulgi to m.in.:

 1. ulga B+R, czyli ulga wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem,
 2. ulga na prototyp wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji,
 3. ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie
  o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach,
 4. ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej,
 5. ulga na IPO, czyli na pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji,
 6. ulgi dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
 7. ulga konsolidacyjna, czyli ulga na fuzję,
 8. ulga na ekspansję, czyli podatkowa zachęta do zdobywania nowych rynków zbytu,
 9. ulga dla inwestorów wspierających działalność sportową,
 10. ulga z tytułu wydatków na ochronę i konserwację zabytków,
 11. ulga na terminale, czyli ulga pozwalająca na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pomogła Ci w wyjaśnieniu kwestii czym jest Nowy ład oraz pozwoliła na poznanie jego najważniejszych założeń.

Najważniejsze zmiany jakie mogą dotknąć Cię jako osobę prowadzącą działalność to zmiany w podatkach oraz zmiany w kwestii obliczania i rozliczania składki zdrowotnej.

Pamiętaj, że program Nowy Ład jest jeszcze w fazie projektowania i konsultacji.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: “Nowy Ład – PIS, podatki i przedsiębiorca; Co się zmieni?”.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: