Najważniejsze informacje o akcjach w spółce akcyjnej

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Działalność gospodarcza, Spółki

Najważniejsze informacje o akcjach w spółce akcyjnejNajważniejsze informacje o akcjach w spółce akcyjnej. Prawa korporacyjne a prawa majątkowe w spółce akcyjnej. Od 1 lipca 2021 r. Akcje tylko w formie zdematerializowanej.

Czym są akcje?

Jeśli chodzi o majątek spółki, kluczowym jest tutaj kapitał zakładowy o minimalnej wartości 100 000 zł. Uzyskuje się go poprzez emisje i sprzedaż określonej liczby akcji.

To właśnie kapitał zakładowy dzieli się na akcje, które mają równą wartość nominalną.

Jak stać się akcjonariuszem?

Jeśli chcesz stać się akcjonariuszem danej spółki, musisz wnieść wkład, np. pieniężny, a w zamian otrzymasz określoną liczbę akcji.

Wartość nominalna a wartość emisyjna

Suma wszystkich wartości nominalnych akcji danej spółki tworzy kapitał zakładowy tej spółki. Wartość nominalna jednej akcji nie może być niższa niż 1 gr.

Jeśli nabywasz akcje danej spółki, zazwyczaj kupujesz je po wartości emisyjnej, która przewyższa wartość nominalną.

Rodzaje akcji. Gdzie szukać informacji?

Rodzaje akcji w danej spółce określa jej statut.

Znajdziesz w nim informacje o liczbie akcji imiennych i na okaziciela.

Akcje imienne i na okaziciela

Akcje imienne to takie, które zostały wystawione na daną osobę lub podmiot, zawierające jej imię i nazwisko lub nazwę.

Możesz nabyć akcje imienne, ale za pomocą umowy sprzedaży lub darowizny, jednocześnie pamiętając o bardzo ważnej kwestii, aby zadbać o wpis do księgi akcyjnej.

Akcje na okaziciela są bezimienne. Do ich sprzedaży niepotrzebne jest zawarcie umowy- wystarczy je wydać nowemu właścicielowi.

Zmiany w prawie od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. akcje będą miały wyłącznie formę zdematerializowaną.

Nie będą już dostępne w formie dokumentu.

Akcje uprzywilejowane i zwykłe

Uprzywilejowane akcje charakteryzują się zestawem szczególnych przywilejów, np. w postaci prawa głosu, w zakresie prawa do dywidendy.

Akcje zwykłe nie posiadają żadnych szczególnych praw, a jedynie podstawowe wymienione w Kodeksie spółek handlowych.

Prawa majątkowe a prawa korporacyjne

Z akcjami związane są dwa rodzaje uprawnień – majątkowe i korporacyjne.

Dzięki prawom korporacyjnym możesz m.in. brać udział w walnym zgromadzeniu, zaskarżyć uchwałę walnego zgromadzenia, żądać udzielenia informacji o stanie spółki.

W ramach praw majątkowych przysługuje Ci m.in. dywidenda, prawo poboru itd.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:“Jakie są akcje w spółce akcyjnej?”.

***

Po przeczytaniu: “Najważniejsze informacje o akcjach w spółce akcyjnej”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Jason Briscoe on Unsplash

 

 

Poprzedni wpis:

Następny wpis: