Dywidenda w spółce. Komu przysługuje i na jakich warunkach?

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Działalność gospodarcza, Spółki

Dywidenda w spółce. Komu przysługuje i na jakich warunkach?Czy muszę otrzymać dywidendę, jeśli spółka wygenerowała zysk? Brak zysku a wypłata dywidendy w spółce.

Czym jest dywidenda w spółce?

Dywidenda jest najważniejszym prawem majątkowym wynikającym z akcji. Innymi słowy, to po prostu prawo do zysku spółki.

Jeśli jesteś akcjonariuszem, a spółka, której akcje posiadasz, wygenerowała zysk, być może otrzymasz dywidendę, w formie pieniężnej lub w formie innych aktywów, np. Nieruchomości, jeśli spółka posiada.

Zysk w spółce

O zysku w spółce mówimy wówczas, gdy wszystkie przysługujące spółce prawa majątkowe przewyższają sumę jej zobowiązań i kapitału zakładowego.

Zysk wykazywany jest w sprawozdaniu finansowym, podlegającym obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Co dalej? Czy otrzymam dywidendę?

W przypadku gdy spółka wygenerowała zysk, jako akcjonariusz musisz się dowiedzieć, czy został on przeznaczony do podziału między akcjonariuszy. Jeśli tak, będąc akcjonariuszem i mając prawo do zysku w spółce, otrzymasz dywidendę.

Jeśli spółka przeznaczy zysk na swój rozwój lub kapitał zapasowy, wówczas nie wypłaci dywidendy akcjonariuszom.

Brak zysku a uzyskanie dywidendy

Wypłata dywidendy mimo braku zysku w bieżącym roku jest możliwa, jeśli spółka zdecyduje się podzielić zysk z poprzednich lat.

Muszą zostać spełnione odpowiednie warunki, ale warto mieć na uwadze, że jest to możliwe do zrealizowania.

Czy przysługuje Ci dywidenda? W jakiej wysokości?

Dywidenda należy Ci się, jeśli jesteś akcjonariuszem- przysługują Ci akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (dzień dywidendy).

W uchwale ustala się dzień wypłaty dywidendy.

Co do zasady spółka dzieli zysk na równe części, ale może się okazać, że niektóre akcje są uprzywilejowane co do dywidendy.

Akcje uprzywilejowane co do dywidendy oznaczają, że dywidenda może być większa o połowę w stosunku do dywidendy akcji nieuprzywilejowanej.

Warto pamiętać jednak, że akcje uprzywilejowane co do dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi i nie masz pierwszeństwa w ich wypłacie.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:“Kiedy spółka akcyjna wypłaca dywidendę?”.

***

Po przeczytaniu: “Dywidenda w spółce. Komu przysługuje i na jakich warunkach?”, zapraszamy również do lektury:

Obraz PublicDomainPictures z Pixabay

 

Poprzedni wpis:

Następny wpis: