Obowiązek zarejestrowania umowy o dzieło. Od 1 stycznia 2021 r.

Autor: Redakcja w kategorii: Administracja, Biznes i firma, Podatki, Praca

Obowiązek zarejestrowania umowy o dzieło. Od 1 stycznia 2021 r.Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązek  zarejestrowania umowy o dzieło.

Co to oznacza w praktyce?

Od 1 stycznia 2021 r. każda osoba zamawiająca dzieło będzie musiała poinformować ZUS, jeśli osoba wykonująca dzieło nie pozostaje w stosunku pracy z zamawiającym.

Obowiązek taki musi spełnić również pracodawca, który zamawia dzieło od osoby, która nie jest u tego pracodawcy zatrudniona na umowę o pracę lub w ramach tej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, u którego jest zatrudniona.

Podstawa prawna

Podstawę stanowi art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło została opisana w art. 627 kodeksu cywilnego.

Aby można było mówić o umowie o dzieło, podlegającą wpisowi do rejestru, w wyniku zawarcia musi powstać dzieło. Polegające na jego stworzeniu lub przetworzeniu do takiej postaci, w której poprzednio nie istniało.

Wykonanie dzieła ma na celu osiągnięcie rezultatu zamierzonego przez strony umowy.

Dzieło powinno mieć cechy indywidualne i być wykonane zgodnie z zamówieniem.

Klasyczną umową o dzieło będzie np. umowa o namalowanie obrazu, renowacja mebla, uszycie torebki, stworzenie logo.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:“Rejestr umów o dzieło od 1.01.2021”.

***

Po przeczytaniu: “Obowiązek zarejestrowania umowy o dzieło. Od 1 stycznia 2021 r.”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Dan Dimmock on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: