Nowy projekt kontroli trzeźwości pracowników

Autor: Redakcja w kategorii: Praca, Pracodawcą być, Prawo dla biznesu

Nowy projekt kontroli trzeźwości pracownikówW maju 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wystąpiło z projektem zakładającym zmiany kontroli trzeźwości pracowników. Nowy projekt kontroli trzeźwości pracowników znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych.

Co mają na celu zmiany?

Zmiany mają zwiększyć uprawnienia pracodawcy do wyrywkowego i samodzielnego sprawdzania trzeźwości pracowników, aby tym samym zwiększyć bezpieczeństwo miejsca pracy.

Na jakim etapie jest projekt?

Obecnie projekt nowelizacji znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Jaki jest obecny stan prawny?

Kierownik zakładu pracy albo osoba przez niego upoważniona mają obowiązek nie dopuścić do pracy pracownika, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on w pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub spożywał alkohol w trakcie pracy.

Kontrola trzeźwości pracownika może być obecnie przeprowadzona wyłącznie przez upoważniony do tego organ porządkowy.

Stan trzeźwości może być zweryfikowany jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną dwa warunki:

  • badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, wobec którego zachodzi podejrzenie;
  • badanie przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, a pobrania krwi – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Proponowane zmiany

Projekt nowelizacji zakłada, iż dopuszczalne będzie wyrywkowe i prewencyjne badanie pracodawcy przez pracownika na obecność alkoholu, a także innych substancji odurzających.

Kontrola będzie musiała spełniać wymogi określone przez układ zbiorowy pracy, regulamin pracy albo w obwieszczeniu pracodawcy.

Możliwość kontroli nie tylko pracowników

Kontrola będzie mogła być przeprowadzona także wobec osób pracujących w danym zakładzie na podstawie umów cywilnoprawnych, a także prowadzących własną działalność gospodarczą.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:“KONTROLA TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW”.

***

Po przeczytaniu: “Nowy projekt kontroli trzeźwości pracowników”, zapraszamy również do lektury:

Obraz piotrpiotrwojcicki z Pixabay

Poprzedni wpis:

Następny wpis: