Alkohol w i po pracy. Czy zawsze zakazany?

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Praca

Alkohol w i po pracy. Czy zawsze zakazany?

Spożywanie alkoholu w miejscu pracy jednoznacznie kojarzy się z dyscyplinarnym zwolnieniem pracownika. Czy są jednak od tej sytuacji wyjątki?

Alkohol po pracy w miejscu pracy

Większość regulaminów pracy w sposób jednoznaczny określa postanowienia, które mówią o spożywaniu alkoholu w miejscu pracy.

Co jednak w sytuacji, gdy pracodawca wie i wyraża zgodę na spożywanie przez pracowników niewielkiej ilości alkoholu po godzinach pracy w miejscu pracy, np. podczas imprezy pożegnalnej jednego z pracowników?

Jeśli potraktujemy regulamin pracy dosłownie, faktycznie pracownicy dopuścili się naruszenia jego postanowień.

Warto przy tym podkreślić, że wyrażenie zgody przez pracodawcę prawdopodobnie w takich okolicznościach nie pozwala na przypisanie pracownikom winy umyślnej albo rażącego niedbalstwa.

W ten sposób nie możemy również mówić o ciężkim naruszeniu obowiązków pracowniczych.

Każdy przepis należy jednak analizować w danych konkretnych okolicznościach i sytuacji faktycznej.

Alkohol podczas spotkania biznesowego

Jeśli w Twoim miejscu pracy pracownicy często mają spotkania biznesowe z kontrahentami, podczas których w restauracji do obiadu podaje się lampkę wina, ważne będzie uregulowanie tej kwestii w regulaminie pracy.

Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie do regulaminu ogólnego zakazu spożywania alkoholu podczas pracy i w miejscu pracy, poza wyjątkiem w postaci spotkań biznesowych, do którego potrzeba zgody przełożonego.

Taki zapis chroni także pracownika przed przypisaniem mu winy umyślnej czy rażącego niedbalstwa.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:“Spożywanie alkoholu za zgodą pracodawcy”.

***

Po przeczytaniu: “Alkohol w i po pracy. Czy zawsze zakazany?”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Helena Lopes on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: