Budowa księgi wieczystej

Autor: Redakcja w kategorii: Budowa, Deweloper

Budowa księgi wieczystej jest prosta: są to cztery działy (jeden podwójny) oraz tzw. Okładka. Księga wieczysta dla każdego rodzaju nieruchomości jest taka sama – niezależnie od tego, czy jest to np. wielka działka zabudowana wieloma domami, mieszkanie czy działka, na której znajduje się droga osiedlowa.

Dział I

Dział I dzieli się na 2 części:

Dział I-O

– jest to dział, w którym opisuje się dane geodezyjne i adresowe dotyczące nieruchomości.

Dział I-Sp

– dział, w którym wpisuje się jakie prawa przysługują właścicielom (czy wieczystym użytkownikom) danej nieruchomości. Jeśli staniesz się właścicielem czy współwłaścicielem takiej nieruchomości, to prawa te będą przysługiwać również Tobie.

Dział II

– dział, w którym wpisuje się, kto jest właścicielem nieruchomości (jeśli działkę oddano w wieczyste użytkowanie – również kto jest wieczystym użytkownikiem). Jeśli właścicieli jest więcej, wpisuje się również wielkość ich udziałów.

Dział III

– można powiedzieć, że jest to dział, w którym wpisuje się wszystko, czego nie wpisuje się w innych działach. Przede wszystkim są to różnego rodzaju obciążenia nieruchomości

Dział IV

– dział, w którym wpisuje się hipoteki obciążające nieruchomość. Jeśli bierzesz kredyt na zakup swojego mieszkania, to w dziale IV księgi wieczystej Twojego mieszkania będzie wpisana hipoteka.

 Na etapie wpisywania różne informacje zostają do księgi wieczystej „rozkawałkowane”, tzn. wpisywane są częściowo w różne rubryki, które niestety nie leżą obok siebie. Przede wszystkim rozdzielane są informacje merytoryczne (np. kto jest właścicielem, na czym polega służebność) od informacji na temat dokumentów, z których te informacje wynikają (np. akt notarialny, wyrok sądu). W rezultacie znalezienie niektórych informacji przypomina układanie puzzli.

Więcej szczegółów związanych z budową księgi wieczystej znajdziesz w moim blogu w artykule Księga wieczysta – jakie ma działy i jaką ma budowę.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: