Czym jest zadośćuczynienie

Autor: Redakcja w kategorii: Odszkodowania

Czym jest zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to podstawowe roszczenie poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym, które można skierować do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Czym dokładniej jest zadośćuczynienie – zapraszamy do lektury poniższego wpisu

Zadośćuczynienie

Art. 445 par. 1 k.c. mówi o tym, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać dla poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zadośćuczynienie jest rodzajem odszkodowania. Przyznawane jest za krzywdę wywołaną naruszeniem dóbr osobistych. Ma stanowić rekompensatę za negatywne doznania psychiczne w postaci krzywd i cierpień wywołanych czynem niedozwolonym.

Zadośćuczynienie może zostać przyznane za krzywdy w postaci:

  • Uszkodzenia ciała
  • Rozstroju zdrowia
  • Naruszenia wolności i integralności seksualnej czynem niedozwolonym.

Krzywdy mogą mieć charakter zarówno cierpień moralnych i fizycznych.

Innymi słowy: zadośćuczynienie to świadczenie pieniężne, które wypłaca się na rzecz pokrzywdzonego, aby wyrównać ból fizyczny (np. po złamaniu ręki, dystorsji kręgosłupa) i wiążących się ze zdarzeniem i bólem następstw (np. trudności w zakresie codziennej egzystencji – higiena, zakupy, spadek wydajności w pracy).

Odszkodowanie

I kilka słów o odszkodowaniu: przyznawane jest za krzywdę wywołaną naruszeniem dóbr osobistych. Celem odszkodowania jest wyrównanie strat i utraconych korzyści o charakterze majątkowym.

Przykład z życia

Podczas gdy pojazd A zatrzymywał się przed przejściem dla pieszych, pojazd B, który jechał z tyłu, nie zachował należytego odstępu i uderzył w pojazd A.

W wyniku zajścia wgnieciono tylny zderzak w samochodzie. Kierowca zaś doznał dystorsji, czyli nękał go ból kręgosłupa w odcinku szyjnym.

Uszkodzony zderzak uzasadnia dochodzenie roszczenia odszkodowawczego.

Dystorsja kręgosłupa szyjnego uzasadnia zaś dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę niemajątkową.

Ale co przykładowo kryje się za doznaną krzywdą niemajątkową w postaci dystorsji:

  • Ból kręgosłupa szyjnego, który może trwać nieprzerwanie przez kilka tygodni, a potem przypominać o sobie podczas np. zmiany pogody czy ćwiczeń fizycznych
  • Lęk przed prowadzeniem pojazdów
  • Mniejsza samodzielność
  • Zmniejszenie wydajności w pracy
  • A także brak możliwości spędzania czasu w ulubiony sposób.

Jak widać, nawet „mała” stłuczka może wpłynąć na życie w negatywny sposób i pozwala na dochodzenie zadośćuczynienia.

 

***

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź blog Zadośćuczynienie po wypadku.

 

📌

Po przeczytaniu o zadośćuczynieniu, zapraszamy również do lektury innych artykułów:

Przykładowe zadośćuczynienie za skręcenie kręgosłupa

Jakie elementy powinno zawierać zgłoszenie szkody do TU

Photo by Sasun Bughdaryan on Unsplash

 

Poprzedni wpis:

Następny wpis: