Zwłoka i opóźnienie w umowach

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Odpowiedzialność karna, Odszkodowania

Zwłoka i opóźnienie w umowachZwłoka czy opóźnienie – różnice w odpowiedzialności za nieterminowość

Rozróżnienie terminów „zwłoka” i „opóźnienie” pojawia się najczęściej w umowach, w częściach dotyczących zasad naliczania kar umownych.

Zobacz, jakie znaczenie mają te pojęcia i jak wpływa to na karę umowną.

Opóźnienie

Opóźnienie jest zwane również „opóźnieniem zwykłym”. Używane jest wówczas, gdy mamy na myśli niewykonanie umowy w terminie z przyczyn niezależnych od opóźniającego się (np. wykonawcy).

Zwłoka

Zwłoka jest zwana inaczej „opóźnieniem kwalifikowanym”. Opisuje z kolei sytuacje niewykonania umowy w terminie z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi dłużnik (wykonawca), czyli z przyczyn, które zależą od dłużnika.

Jakie ma to znaczenie?

W przypadku opóźnienia, a więc bez względu na to, z czyjej winy wynika brak wykonania zadania w terminie (wykonawcy, zamawiającego czy innych wykonawców), należy zapłacić karę umowną.

Wykonawca będący stroną umowy w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie jest zobowiązany do zapłaty przedmiotowej kary.

Jeśli mowa natomiast o zwłoce, wówczas wykonawca również zapłaci karę, jednak tylko i wyłącznie jeśli brak wykonania umowy w terminie wynika z jego winy, np. przystąpił do pracy ze zbyt małą liczbą pracowników.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:“Kara za opóźnienie czy za zwłokę – co za różnica?”.

***

Po przeczytaniu: “Zwłoka i opóźnienie w umowach”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Cytonn Photography on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: