Przyczynienie poszkodowanego do kolizji drogowej

Autor: Redakcja w kategorii: Odszkodowania

Przyczynienie poszkodowanego do kolizji drogowej

W sytuacji gdy winę ponosi jedna osoba to osoba lub osoby poszkodowane mają prawo do pełnego odszkodowania.

Jednak zdarzają się bardziej skomplikowane przypadki. Niekiedy każdy z uczestników kolizji drogowej swoim zachowaniem przyczynił się do powstania szkody.

Przyczynienie poszkodowanego może zmniejszyć jego odszkodowanie.

Przyczynienie poszkodowanego a odszkodowanie

Poszkodowany również przyczynił się do zwiększenia lub nawet powstania szkody? Obowiązek naprawienia tej szkody ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, stosownie do okoliczności.

Firma ubezpieczeniowa, która jest odpowiedzialna za szkodę z tytułu umowy OC, wypłaci zmniejszoną sumę odszkodowania. Suma zostanie pomniejszona proporcjonalnie do stopnia w jakim poszkodowany przyczynił się do kolizji.

Przyczynienie poszkodowanego – przykłady

Co zaliczymy do przyczynienia poszkodowanego do kolizji drogowej?

Do okoliczności, które mogą mieć wpływ na pogłębienie obrażeń u poszkodowanych zaliczamy:

  • Nieoczekiwane wtargnięcie pod koła samochodu
  • Brak zapiętych pasów
  • Jazda na rowerze bez odpowiedniego oświetlenia
  • Poruszanie się pojazdem z nadmierną prędkością
  • Podróżowanie z nietrzeźwym kierowcą
  • Spożywanie wspólnie z kierowcą alkoholu lub innych środków odurzających itp.

Kto ponosi winę za spowodowanie wypadku

Odpowiedź na powyższe pytanie nie tylko przesądza o odpowiedzialności karnej sprawcy – wyrok w tej sprawie jest również wiążący z punktu widzenia prawa cywilnego – dla sądu orzekającego w sprawie o odszkodowanie.

Często podczas postępowania karnego zachodzi potrzeba, aby poznać opinię biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków. Biegli medycyny sądowej wydają swoją opinię co do ustalenia mechanizmu powstania obrażeń podczas wypadku.

Powyższe ustalenie biegłych są podnoszone w toku postepowania cywilnego przez stronę pozwaną, czyli ubezpieczyciela. Ma to na celu pomniejszenie przez ubezpieczyciela świadczeń odszkodowawczych poprzez przyczynienie poszkodowanego.

Sąd nie dokonuje jednak pomniejszenia odszkodowania automatycznie – w każdym przypadku analizuje okoliczności danej sprawy. M.in. porównuje stopień winy obydwu stron, czy rozmiar danej szkody.

Co ważne, to nie poszkodowany ma obowiązek udowodnienia swojej niewinności, to ubezpieczyciel musi wykazać fakt przyczynienia się poszkodowanego do kolizji drogowej.

 

***

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach dochodzenia swoich praw w wypadku komunikacyjnym – zapoznaj się z blogiem Zadośćuczynienie po wypadku.

 

📌

Po przeczytaniu o przyczynieniu poszkodowanego do kolizji drogowej, zapraszamy również do lektury:

Jest wypadek, nie ma policji. A odszkodowanie?

Powypadkowe roszczenia odszkodowawcze – zwrot utraconego dochodu

 

Photo by Ian Valerio on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: