Jakie elementy powinno zawierać zgłoszenie szkody do TU

Autor: Redakcja w kategorii: Odszkodowania

Jakie elementy powinno zawierać zgłoszenie szkody do TU

Zgłoszenie szkody to pierwszy krok do uzyskania kwoty odszkodowania czy zadośćuczynienia od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Jakie elementy powinno zawierać zgłoszenie szkody do TU

Szkodę możesz zgłosić przez telefon, wypełnić formularz na stronie Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub sporządzić pisemne zgłoszenie szkody.

Niezależnie od tego, którą formę wybierzesz zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

  • Zawiadomienie o wypadku – wskazanie daty, miejsca zdarzenia i okoliczności faktycznych czyli określenie przebiegu wypadku
  • Podanie numeru rejestracyjnego i numeru polisy OC sprawcy
  • Opis obrażeń ciała i ich następstw
  • Określenie rozmiaru cierpień psychicznych
  • Przebieg procesu rehabilitacji – szpital, rehabilitacje, zabiegi
  • Wskazanie jakiej kwoty żądasz oraz z jakiego tytułu – zadośćuczynienie, renta, zwrot kosztów dojazdów do placówki itp.
  • Załączenie dowodów – np. notatki policyjnej, wyroku karnego sprawcy, dokumentacji medycznej, rachunki za leczenie/zakup sprzętu medycznego.

Zgłoszenie niesie za sobą walor informacyjny – opis wypadku i następstw, żądanie zadośćuczynienia itp. – ale także określa termin od którego naliczają się odsetki na rzecz poszkodowanego.

Jak wskazał Sąd Najwyższy z wyroku z dnia 28 czerwca 2005 roku, sygn.. akt I CK 7/05, obowiązek terminowego świadczenia, który ciąży na zakładzie ubezpieczeń zależy od spełnienia dodatkowych przesłanek dotyczących współdziałania poszkodowanego. Szczególnie zgłoszenia roszczenia oraz przedstawienia obiektywnych możliwości ustalenia okoliczności wypadku komunikacyjnego.

***

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o sposobach dochodzenia swoich spraw w wypadkach komunikacyjnych zapoznaj się z blogiem Zadośćuczynienie po wypadku. Prowadzony jest przez mec. Justynę Małek, która pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

 

📌

Po przeczytaniu „Jakie elementy powinno zawierać zgłoszenie szkody do TU”, zapraszamy również do lektury:

Ile masz czasu na zgłoszenie szkody, aby dostać odszkodowanie z OC sprawcy

Jak przebiega rozprawa o odszkodowanie i jak się do niej przygotować?

 

Photo by Matt C on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: