Przedsiębiorstwo wodociągowe dzierżawi urządzenia przesyłowe od gminy. Na kogo ma zostać ustanowiona służebność przesyłu – na gminę czy na przedsiębiorstwo

Autor: Redakcja w kategorii: Linie energetyczne

Służebność przesyłu na rzecz gminy

Wyobraź sobie sytuacje, że masz nieruchomość przez którą przebiegają wodociąg i kanalizacja. Urządzenia te są dzierżawione przez spółkę wodno-kanalizacyjną, a należą do gminy.

Musisz złożyć więc wniosek o ustanowienie służebności przesyłu.

Na kogo ma zostać ustanowiona służebność przesyłu – na gminę czy na przedsiębiorstwo wodociągowe?

Przedsiębiorca

Służebność przesyłu można ustanowić wyłącznie na rzecz przedsiębiorcy.

Czyli na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej niebędącej osoba prawną lecz która posiada zdolność prawną.

Dodatkowo rzeczony przedsiębiorca powinien posiadać urządzenia przesyłowe lub mieć w planach ich wybudowanie.

Wynika z tego, że jeśli przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, które jest spółką komunalną, dzierżawi urządzenia od gminy, to nie można ustanowić służebności przesyłu na jego rzecz.

Służebność przesyłu na rzecz gminy

Z artykułu 2 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym jasno wynika, że gmina jest osobą prawną.

Pytanie brzmi czy gmina wykonuje działalność gospodarczą, czyli czy może zostać uznana za przedsiębiorcę?

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że gminę uznaje się za przedsiębiorcę gdy zaspokaja zbiorowe potrzeby ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, takich jak na przykład:

  • Zaopatrzenie w wodę
  • Odprowadzanie ścieków
  • Zaopatrzenie w energię elektryczną lub gaz.

Gmina może prowadzić powyższą działalność gospodarczą poprzez gminne jednostki organizacyjne – zakłady budżetowe czy urząd gminy – w takiej sytuacji można ustanowić służebność przesyłu na rzecz gminy.

Co zaś w sytuacji, jak w naszym przykładzie – gmina wydzierżawia urządzenia wodno-kanalizacyjne spółce komunalnej.

Innymi słowy: gdy gmina-przedsiębiorca, która jest właścicielem urządzeń przesyłowych, powierza wykonywanie czynności, które zaspokajają zbiorowe potrzeby ludności, innym podmiotom?

Wtedy również można ustanowić na rzecz gminy służebność przesyłu.

 

***

Chcesz wiedzieć więcej?

Przeczytaj artykuł Służebność przesyłu na rzecz gminy.

Znajdziesz go na blogu Służebność.

 

📌

Po przeczytaniu o tym, czy można ustanowić służebność przesyłu na rzecz gminy, zapraszamy również do lektury następujących artykułów:

Służebność drogi koniecznej przez grunt spółdzielni nie zawsze wymaga ustanowienia

Służebność za wynagrodzeniem. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, abyś mógł domagać się jej zniesienia

 

Photo by Abbilyn Zavgorodniaia on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: