Dofinansowanie wynagrodzenia niepełnosprawnego w przypadku korekty wniosku

Autor: Redakcja w kategorii: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Nieraz zdarza się, że trzeba złożyć korektę wniosku Wn-D o dofinansowanie wynagrodzenia niepełnosprawnego. Pojawia się wówczas wiele obaw, dotyczących wypłaty tego finansowania. Czy blokuje się je tylko dla konkretnego pracownika czy całej spółki? Czy blokada obejmuje jedynie miesiąc, za który składa się korektę, czy obowiązuje na przyszłość aż do wyjaśnienia sprawy? Czy możliwe będzie złożenie kolejnej korekty?

Dofinansowanie wynagrodzenia niepełnosprawnego zablokowane

Po złożeniu korekty Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) prowadzi postępowanie wyjaśniające. Służy ono ustaleniu zgodności informacji podanych w korekcie ze stanem faktycznym. Niestety wiąże się to z koniecznością zablokowania wypłaty środków na większe dofinansowanie wynagrodzenia niepełnosprawnego z załączników doręczonych z uchybieniem terminu. To nie jedyny problem w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przy obowiązującym stanie prawnym. Nie raz opisywałam to na blogu, do którego odsyłam wszystkich zainteresowanych – wystarczy kliknąć TUTAJ.

Nie ma tego złego…

Sytuacja w tym wypadku nie wygląda jednak jeszcze tak bardzo źle. Dofinansowanie wynagrodzenia niepełnosprawnego zostaje zablokowane tylko dla konkretnego pracownika, a nie w odniesieniu do całej spółki. Co więcej, dotyczy jedynie okresu objętego załącznikiem, nie zaś także kolejnych okresów miesięcznych. Możliwe będzie też złożenie kolejnych korekt.

Terminy dokładnie określone

Trzeba przy tym pamiętać, że dofinansowanie wynagrodzenia niepełnosprawnego wypłacane jest w przeciągu 25 dni od złożenia wniosku. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego powoduje jego przedłużenie o czas konieczny na dokonanie wymaganych czynności, ale nie przekraczający 14 dni. Każda nowa korekta skutkuje ponownym przedłużeniem tych terminów.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: