Datio in solutum – rozwiązanie problemów dłużnika?

Autor: Redakcja w kategorii: Wierzytelności i długi

Datio in solutum

Jeżeli spłacenie pożyczki może być niemożliwe, często szukasz sposobów, które zamiast pomóc mogą Cię wciągnąć w spiralę długów (np. pożyczki w parabankach).

Zamiast tego sprawdź, czy możesz wykorzystać instytucję datio in solutum.

 

Czym jest datio in solutum?

Artykuł 453 Kodeksu cywilnego mówi nam, że:

Jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jednakże, gdy przedmiot świadczenia ma wady, dłużnik obowiązany jest do rękojmi według przepisów o rękojmi przy sprzedaży.

Innymi słowy: zamiast oddania należności wybierasz przeniesienie praw własności na wierzyciela.

Warunkiem datio in solutum jest zgoda wierzyciela na inną formę spłaty długu.

Przedmiotem tego rozwiązania mogą być nieruchomości jak i ruchomości.

Przeniesienie własności zwolni Cię z obowiązku spłaty pożyczonych pieniędzy oraz odsetek.

Skutkiem zastosowania datio in solutum jest wygaśnięcie zobowiązania.

 

Przykład zastosowania

Małżeństwo wraz z synem zaciągnęło kredyt hipoteczny za dom.

Syn uczestniczył w kosztach spłaty kredytu i utrzymania domu jedynie w pierwszym roku kredytu.

Klienci obawiali się, że w wyniku różnorakich działań syna stracą dom.

Syn został wezwany do zwrotu tej części długu, który za niego opłacili jego rodzice i do oddania kosztów utrzymania nieruchomości.

Syn nie był w stanie spłacić rodziców, więc postanowił, że przeniesie swój udział w domu na rodziców.

Robiąc to, został zwolniony z długu.

Należy podkreślić, że dłużnik, zgodnie ze złożonym przez siebie oświadczeniem, nie miał innych wymagalnych prawem zadłużeń.

 

***

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, co może Ci grozić, gdy masz wiele zadłużeń, a usuwasz lub zbywasz składniki swojego majątku – przeczytaj artykuł o tytule Co to jest datio in solutum? Jakie zastosowanie może mieć na okoliczność ochrony majątku czy też kapitału?

Znajdziesz go na blogu Jak ochronić swój majątek.

 

📌

Po przeczytaniu „Datio in solutum – rozwiązanie problemów dłużnika?”, zapraszamy również do lektury:

Upadłość konsumencka a ustanie wspólności majątkowej

Jak długo może trwać sprawa o zachowek?

 

Photo by Ronnie George on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: