Obowiązek obrony ojczyzny – kto mu podlega

Autor: Redakcja w kategorii: Administracja

Obowiązek obrony ojczyzny – kto mu podlega

23 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa o obronie Ojczyzny i nieco zmieniła formę powszechnego obowiązku obrony ojczyzny, znaną z wcześniejszej ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

Obowiązek obrony ojczyzny dotyczy większości z nas.

Kto zatem mu podlega?

 

Obowiązek obrony ojczyzny – kto mu podlega

Obowiązek obrony ojczyzny posiadają wszyscy obywatele Polski.

Aby wykonać ten obowiązek Twój stan zdrowia musi na to pozwalać oraz musisz spełniać kryterium wieku.

Od dnia ukończenia 18 roku życia do końca roku kalendarzowego w którym kończysz 60 rok życia posiadasz obowiązek obrony RP.

Jeżeli jesteś podoficerem lub oficerem – obowiązek ten dotyczy Cię do końca roku kalendarzowego w którym kończysz 63 rok życia.

 

Do czego jesteś zobowiązany/zobowiązana

W ramach obowiązku obrony ojczyzny jesteś zobowiązany do:

 • Pełnienia służby wojskowej
 • Pełnienia obowiązków w przydziałach mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałach mobilizacyjnych
 • Wypełniania obowiązków wojskowych w jednostkach zmilitaryzowanych
 • Wykonywania świadczeń na rzecz obrony.

 

Kto nie podlega obowiązkowi obrony ojczyzny

Kto nie ma obowiązku obrony ojczyzny:

 • Osoby trwale niezdolne do służby ze względu na stan zdrowia
 • Kobiety w ciąży i w okresie 6 miesięcy po porodzie
 • Osoby, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 8

Dodatkowo:

 • Jeśli sprawujesz opiekę nad dziećmi od 8 do 18 roku życia
 • Lub osobami, które posiadają trwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym
 • Osobami, które posiadają całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
 • Jeżeli sprawujesz opiekę nad obłożnie chorymi
 • Oraz osobami o orzeczonym znacznym stopniu niepełnosprawności

I osoby wymienione w powyższych podpunktach wspólnie z Tobą mieszkają, a Ty nie możesz powierzyć ich opieki innym osobom – to nie podlegasz obowiązkowi służby wojskowej.

 

***

Chcesz dowiedzieć się więcej o obowiązku obrony ojczyzny? Odwiedź blog Prawnik na poligonie, a jego lekturę rozpocznij od artykułu o tytule Kto ma obowiązek obrony Ojczyzny?

 

📌

Po przeczytaniu „Obowiązek obrony ojczyzny – kto mu podlega”, zapraszamy również do lektury:

Koniec służby kontraktowej w wojsku. Przejście z kontraktu na żołnierza zawodowego. A co jeśli jesteś na kontrakcie i nie chcesz być żołnierzem zawodowym?

Czy żołnierz może nosić brodę? Jak powinien wyglądać żołnierz zawodowy?

 

Photo by Kony on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: