Emerytura pomostowa – jakie warunki musisz spełnić, aby na nią przejść?

Autor: Redakcja w kategorii: Administracja

Emerytura pomostowa

Prawo do emerytury pomostowej uzyskujesz, jeżeli pracujesz i spełniasz warunki ustawowe. Jakie to są warunki i jakich okresów ZUS nie wlicza do czasu pracy?

 

Emerytura pomostowa – kiedy możesz na nią przejść?

Możesz przejść na emeryturę pomostową do momentu, aż osiągniesz powszechny wiek emerytalny, ALE musisz spełnić łącznie następujące warunki:

 • Ukończyłaś co najmniej 55 lat, a w przypadku mężczyzn 60
 • Urodziłaś/urodziłeś się po 31 grudnia 1948 roku
 • Rozwiązałaś/rozwiązałeś stosunek (stosunki) pracy
 • Potrafisz udowodnić w sumie co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
 • Wykonywałaś/wykonywałeś przed 1 stycznia 1999 roku przynajmniej przez 1 dzień, a najlepiej przez 1 miesiąc pracę w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Prace te ponadto muszą być uwzględnione w dotychczasowych tzw. starych lub nowych wykazach prac
 • Wykonywałaś/wykonywałeś po 31 grudnia 2008 roku przynajmniej przez 1 dzień, a najlepiej przez 1 miesiąc pracę w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Dodatkowo prace te muszą być wymienione w nowych wykazach prac
 • Jeżeli jesteś kobietą, to musisz mieć 20 lat stażu ubezpieczeniowego, a jeżeli mężczyzną to 25 lat stażu ubezpieczeniowego. Wliczają się w to okresy składkowe i nieskładkowe.

Najbardziej problematyczną przesłanką jest to, że aby dostać emeryturę pomostową musisz wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Jakich okresów ZUS nie wlicza do czasu pracy?

ZUS nie zalicza do czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze okresów pobierania:

 • Zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego
 • Świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku opiekuńczego
 • Urlopu wychowawczego
 • Urlopu bezpłatnego
 • Służby wojskowej.

Innymi słowy: ZUS nie wlicza do okresu pracy czasu kiedy praca nie była świadczona, za który wypłacono wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub świadczeń z ubezpieczenia społecznego pobieranych w razie choroby i macierzyństwa.

Czy jest to prawidłowa praktyka – o tym przeczytasz na blogu Zaskarżenie decyzji ZUS, w artykule o tytule EMERYTURA POMOSTOWA – czyli wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Z lektury tego wpisu dowiesz się również w jaki sposób ustala się Twój co najmniej 15-letni czas zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

 

📌

Po przeczytaniu „Emerytura pomostowa – jakie warunki musisz spełnić, aby na nią przejść?”, zapraszamy również do lektury:

Czy można złożyć odwołanie od decyzji ZUS po terminie?

Kiedy świadczenie nienależne może odebrać ZUS?

Photo by Aleksandr Barsukov on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: