Jak długo można znosić współwłasność? Nawet 20 lat!

Autor: Redakcja w kategorii: Administracja

Tyle to trwało w przypadku krakowskiej kamienicy, w której urodził się Wit Stwosz.

Sprawa trzykrotnie trafiała do Sądu Najwyższego, a wartość nieruchomości wyceniono na 13 milionów złotych.

Nie tylko dlatego warto zwrócić na nią uwagę – posłużyć może jako jaskrawy przykład problemu rozliczania posiadania i korzystania przez współwłaścicieli z rzeczy „ponad przysługujący im udział”.

Do tej pory w orzecznictwie wykształciły się w tej materii dwa kierunki.

Jak długo można znosić współwłasność?

Korzystanie z nieruchomości tylko w ramach udziału

W omawianej sprawie (sygn. akt III CSK 331/09) współwłaścicieli było 4. Dwóch z nich, posiadających mniejszą część udziałów (11/48), zajmowało lokal użytkowy znajdujący się na parterze zabytkowej kamienicy i prowadziło tam restaurację.

Rzecz w tym, że wielkość zajmowanej przez nich powierzchni znacznie przekraczała wysokość ich udziałów.

„Większościowi” współwłaściciele żądali w związku z tym m.in. zasądzenia na ich rzecz przypadającej im części pożytków, które pobrali współwłaściciele „mniejszościowi”.

Pożytki to, najogólniej rzecz ujmując, dochody otrzymywane z rzeczy czy prawa, np. czynsz najmu.

Sąd Najwyższy w omawianej sprawie uznał, że:

Posiadanie rzeczy wspólnej i korzystanie z niej jest uzależnione od możliwości pogodzenia z posiadaniem i korzystaniem z tej rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli, a elementem oceny tej możliwości jest wielkość udziału współwłaściciela. Posiadanie i korzystanie współwłaściciela poza zakres oznaczony wielkością udziału jest nieuprawnionym posiadaniem i korzystaniem.

Sąd dopuścił więc możliwość korzystania z rzeczy ponad udział przysługujący współwłaścicielowi.

Współwłaściciele nieruchomości są co prawda uprawnieni do korzystania z całej rzeczy, ale w sposób nie naruszający praw innych współwłaścicieli.

Ostatecznie współwłasność została zniesiona poprzez podział nieruchomości i przyznanie konkretnych lokali współwłaścicielom z obowiązkiem dopłat na rzecz współwłaścicieli „większościowych”.

W rozstrzygnięciu znalazły się również kwestie związane z rozliczeniem nakładów, pożytków, a nawet wyrównaniem szkody związanej z zalaniem lokalu.

Korzystanie z rzeczy ponad udział jest niemożliwe

W orzecznictwie prezentowany jest też odmienny pogląd, tj. skoro każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do korzystania z całej rzeczy, to siłą rzeczy nie jest możliwe, aby korzystał z niej ponad przysługujący mu udział.

Tak na przykład orzekł SN w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 19 marca 2013 r., sygn. akt III CZP 88/12.

Nie oznacza to jednak, że współwłaściciel, którego prawo do posiadania i korzystania z nieruchomości zostało naruszone przez innych współwłaścicieli, nie może formułować żadnych roszczeń z tym związanych.

Roszczenie o wynagrodzenie za bezprawne korzystanie z rzeczy wspólnej przez innego współwłaściciela może być dochodzone zarówno obok roszczenia o zwrot pożytków (art. 207 KC), jak i samodzielnie, nawet wtedy, gdy żadne pożytki lub inne przychody nie zostały przez bezprawnie władającego współwłaściciela pobrane. Taki współwłaściciel pozbawiony lub bezprawnie niedopuszczony do współposiadania, i korzystania z rzeczy wspólnej, może też dochodzić zarówno dopuszczenia do współposiadania, jak i wynagrodzenia za bezprawne korzystanie z rzeczy przez innych współwłaścicieli

W kwestii wysokości wynagrodzenia SN wskazał, że wyznacznikiem powinny być stawki rynkowe za korzystanie z danego rodzaju rzeczy oraz czas bezprawnego współposiadania i korzystania z rzeczy przez innego współwłaściciela.

Photo by Gabriella Bortolussi on Unsplash

Zajrzyj również do:

Poprzedni wpis:

Następny wpis: