Niegodność dziedziczenia. Co dalej?

Autor: Redakcja w kategorii: Rodzina, Spadek

Kim jest niegodny dziedziczenia? Podejrzewasz, że spadkobierca może być niegodny dziedziczenia?

Niegodność dziedziczenia. Co dalej?

Niegodność dziedziczenia – co oznacza?

Niegodność dziedziczenia to możliwość wyłączenia od dziedziczenia spadkobiercy ze względu na nieetyczne zachowanie.

Podstawę prawną znajdziesz w art. 928 kodeksu cywilnego.

Kiedy spadkobierca może być niegodny dziedziczenia?

Ustawodawca przewidział trzy sytuacje, w których sąd może uznać spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy
  • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

          >>> Na jakie błędy musisz uważać przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o. o.?

Co to oznacza w praktyce?

Spadkobiercę uznanego za niegodnego dziedziczenia traktuje się tak, jakby nie dożył otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

O niegodności dziedziczenia decyduje sąd, na żądanie osoby zainteresowanej, nie dzieje się ona z mocy prawa.

Za niegodnego dziedziczenia może być uznany także uprawniony do zachowku po zmarłym.

Kiedy i gdzie złożyć pozew?

Termin upływa po roku od dowiedzenia się o przyczynach niegodności lub po 3 latach od otwarcia spadku.

          >>> Czy istnieje uniwersalny wzór umowy o podwykonawstwo robót budowlanych? Przeczytaj artykuł: Co powinna zawierać umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane?

Sądem właściwym jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w Polsce. Jeśli ustalenie jest niemożliwe, będzie to sąd położenia majątku spadkowego.

Koszt wniesienia pozwu zależy od wartości udziału spadkowego. Sprawa o uznanie za niegodnego dziedziczenia jest sprawą majątkową – kwota to 5% wartości przedmiotu sporu.

Instytucja przebaczenia

Warto pamiętać, że dopuszczenie się czynów wymienionych jako przesłanki uznania za niegodnego dziedziczenia będzie bezskuteczne, jeśli spadkodawca przebaczył spadkobiercy.

Oznacza to postępowanie dowodowe w toku postępowania sądowego.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Niegodność dziedziczenia.

Zdjęcie Ekaterina Shakharova pochodzi z Unsplash

***

Władza rodzicielska i miejsce stałego pobytu dziecka a wyjazd na stałe za granicę

Jedna z Czytelniczek mojego bloga pod artykułem Ograniczenie władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka zapytała:

Nie bardzo rozumiem postanowienia sądu o rozwodzie. Sad zdecydował że były mąż ma prawo o współdecydowaniu o leczeniu, nauce i sposobie spędzania wolnego czasu naszej córki. Wyszłam drugi raz za mąż i chcielibyśmy z mężem i córką wyjechać na [Czytaj dalej…]

Poprzedni wpis:

Następny wpis: