Niegodność dziedziczenia. Co dalej?

Autor: Redakcja w kategorii: Rodzina, Spadek

Niegodność dziedziczenia. Co dalej?Kim jest niegodny dziedziczenia? Podejrzewasz, że spadkobierca może być niegodny dziedziczenia?

Niegodność dziedziczenia – co oznacza?

Niegodność dziedziczenia to możliwość wyłączenia od dziedziczenia spadkobiercy ze względu na nieetyczne zachowanie.

Podstawę prawną znajdziesz w art. 928 kodeksu cywilnego.

Kiedy spadkobierca może być niegodny dziedziczenia?

Ustawodawca przewidział trzy sytuacje, w których sąd może uznać spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Co to oznacza w praktyce?

Spadkobiercę uznanego za niegodnego dziedziczenia traktuje się tak, jakby nie dożył otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

O niegodności dziedziczenia decyduje sąd, na żądanie osoby zainteresowanej, nie dzieje się ona z mocy prawa. Za niegodnego dziedziczenia może być uznany także uprawniony do zachowku po zmarłym.

Kiedy i gdzie złożyć pozew?

Termin upływa po roku od dowiedzenia się o przyczynach niegodności lub po 3 latach od otwarcia spadku.

Sądem właściwym jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w Polsce. Jeśli ustalenie jest niemożliwe, będzie to sąd położenia majątku spadkowego.

Koszt wniesienia pozwu zależy od wartości udziału spadkowego. Sprawa o uznanie za niegodnego dziedziczenia jest sprawą majątkową – kwota to 5% wartości przedmiotu sporu.

Instytucja przebaczenia

Warto pamiętać, że dopuszczenie się czynów wymienionych jako przesłanki uznania za niegodnego dziedziczenia będzie bezskuteczne, jeśli spadkodawca przebaczył spadkobiercy.

Oznacza to postępowanie dowodowe w toku postępowania sądowego.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: “NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA”.

***

Po przeczytaniu: “Niegodność dziedziczenia. Co dalej?”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Ekaterina Shakharova on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: