Na czym polega ścisły monitoring dobrostanu płodu

Autor: Redakcja w kategorii: Zdrowie i medycyna

Na czym polega ścisły monitoring dobrostanu płodu

Lekarze zalecają ścisły monitoring dobrostanu płodu, gdy zapisy KTG budzą ich wątpliwości.

Oczywiście jest on również zalecany w przypadku odpłynięcia zielonego płynu owodniowego – ta patologia świadczy o przebytym lub trwającym niedotlenieniu.

Warto wiedzieć na czym on polega, aby w razie zaistnienia niepokojących sytuacji wymienionych powyżej wiedzieć, czego oczekiwać od położników i lekarzy.

Ścisły monitoring dobrostanu płodu

Najczęstszymi metodami, które pomagają weryfikować dobrostan płodu jest ciągły monitoring RTG i zapisywanie akcji serca podczas porodu. Kolejną metodą jest badanie PH krwi włośniczkowej.

  1. Ciągły monitoring RTG – od 2014 roku jest to preferowana metoda ścisłego monitoringu dobrostanu płodu
  2. Częste osłuchiwanie tętna płodu

Ostatnie Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące opieki okołoporodowej i prowadzenia porodu, które pochodzą z 2009 roku, przewidują osłuchiwanie tętna płodu:

  • W I okresie porodu – „nie rzadziej niż co 30 minut”
  • W II okresie – „po każdym skurczu, ale nie rzadziej niż co 15 minut”.

Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, przewidziano osłuchiwanie i ocenę tętna płodu:

  • W I okresie porodu, przy braku czynników ryzyka – co najmniej przez minutę, co 15-30 minut
  • W II okresie – „po każdym skurczu mięśnia macicy”.
  1. Badanie PH krwi włośniczkowej

To badanie wykonuje się, gdy odpłynie płyn owodniowy i gdy występuje odpowiednie rozwarcie.

Jest możliwe do wykonania w każdym oddziale położniczym, nawet w szpitalach o I stopniu referencyjności.

W sytuacji, gdy wynik badania krwi włośniczkowej jest nieprawidłowy, to należy szybko zakończyć ciąże, zazwyczaj przez cesarskie cięcie.

 

***

Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj artykuł o tytule Ścisły monitoring dobrostanu płodu.

Znajdziesz go na blogu prowadzonym przez mec. Jolantę Budzowską – Błąd przy porodzie.

 

📌

Po przeczytaniu o tym na czym polega ścisły monitoring dobrostanu płodu, zapraszamy również do lektury następujących artykułów:

Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu – jak przebiega hospitalizacja ciężarnej

ADHD jako skutek niedotlenienia okołoporodowego

Photo by Ashton Mullins on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: