Jak powinny przebiegać teleporady oraz kiedy nie wolno ich udzielać?

Autor: Redakcja w kategorii: Gabinet stomatologiczny, Placówka zdrowia, Zdrowie i medycyna

Jak powinny przebiegać teleporady oraz kiedy nie wolno ich udzielać?Teleporady – podstawy prawne

Jedną ze zmian, którą wprowadzono z powodu pandemii, jest możliwość przeprowadzenia teleporady przez lekarza.

Jak powinny przebiegać teleporady oraz kiedy nie wolno ich udzielać?

O teleporadach przeczytasz w ustawie o działalności leczniczej, wspomina też o nich ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Warunki, które muszą spełnić lekarze i lekarze dentyści udzielający teleporad określa art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej. System teleinformatyczny do udzielania teleporad jest udostępniany przez jednostkę podległą Ministrowi Zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wskazuje w jakich przypadkach można udzielać teleporad.

Przebieg teleporady

Na początku teleporady następuje weryfikacja tożsamości pacjenta przez podanie przez niego numeru PESEL lub kodu wizyty.

Następnie pacjent przekazuje lekarzowi informacje o stanie zdrowia, a lekarz na ich podstawie uzupełnia dokumentację medyczną pacjenta. Lekarz może wystawić e-receptę lub wydać e-skierowanie i ma obowiązek poinformować pacjenta o sposobie ich realizacji.

Udzielenie teleporad nie może powodować pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta.

Kiedy nie wolno udzielać teleporad?

Teleporady nie wolno udzielać pacjentowi, który zgłosił chęć osobistego kontaktu z lekarzem.

Osobisty kontakt jest również obowiązkowy w przypadku:

  • pierwszej wizyty lekarza, pielęgniarki lub położnej w ramach podstawowej opieki lekarskiej
  • chorób przewlekłych, gdy objawy zmieniły się lub uległy pogorszeniu
  • podejrzenia choroby nowotworowej
  • dzieci do 6. roku życia.

Więcej na temat teleporad przeczytasz na blogu „Prawo w gabinecie lekarskim”, w artykule „Podstawy prawne i standardy udzielania teleporad”.

***

Po przeczytaniu: “Jak powinny przebiegać teleporady oraz kiedy nie wolno ich udzielać?”, zapraszamy również do lektury:

Photo by National Cancer Institute on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: