Spółki

Przed rozpoczęciem rozmów z jakimkolwiek inwestorem – zarówno finansowym jak i branżowym – powinno się koniecznie podpisać deklarację poufności bądź umowę o zachowaniu poufności (ang. NDA – disclosure agreement). Wszystko po to, by od prawnej strony zabezpieczyć spółkę w związku z udostępnianiem informacji poufnych temu inwestorowi – czy to podczas rozmów, czy dla przykładu w […]

Większość z nas posiada drugie imię, ale część na co dzień korzysta tylko z jednego. Okazuje się, że może to wywoływać problemy w postępowaniach przed sądami rejestrowanymi, czyli mówiąc bardziej szczegółowo – Wydziałami Gospodarczymi Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Od dłuższego czasu przy wpisywaniu danej osoby do KRS powszechna jest praktyka podawania jej pełnych danych, przez […]

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, przychód z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego, innego niż przedsiębiorstwo bądź zorganizowana część przedsiębiorstwa, określany jest w oparciu o wartość nominalną obejmowanych udziałów. Przychód ten powstaje w dniu zarejestrowania spółki albo wpisu do rejestru podwyższenia jej kapitału zakładowego / wkładów wspólników. Co istotne, na dzień objęcia udziałów określa się […]

W dniu 3 listopada Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Co wynika z planowanych reform w KRS? Wszelkie wnioski do KRS będzie można złożyć za pośrednictwem Internetu, co ma wyraźnie usprawnić postępowania przed sądami rejestrowymi. Środki zaskarżenia czy coroczne sprawozdania finansowe będą składane tylko drogą […]

Wielu przedsiębiorców będących członkami zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością okazuje się bardzo zaskoczonych, kiedy dociera do nich, że nieodpłatna praca na takim stanowisku w spółce pociąga za sobą ryzyko podatkowe. Stąd każdy, a szczególnie rozpoczynający „karierę” przedsiębiorca, winien zdawać sobie sprawę z tego, iż praca w zarządzie spółki kapitałowej bez uzyskania z tego tytułu ekwiwalentu […]

W poniedziałkowy poranek jak zawsze przeglądałem, co nowego w Internecie. Na jednym z większych portali informacyjnych rzuciła mi się w oko informacja – koniec podatku liniowego. Niebawem mamy zacząć płacić składko-podatek według progresywnej skali podatkowej. Ktoś z ekipy rządzącej wspomina o 19% opodatkowaniu menadżerów, co od razu wydaje się bez sensu i wpisuje przy okazji […]

We wcześniejszych wpisach pochyliłem się nad przekształceniem spółki jawnej w spółke komandytową. Teraz przybliżę samą chwilę przekształcenia – dlaczego dobrze jest zrobić to na przełomie miesiąca? Przekształcenie spółki to duże wyzwanie. Nie tylko z punktu widzenia koniecznej dokumentacji, wizyty u notariusza i wypełniania formularzy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zdecydowanie gorsze jest przygotowywanie spisu z […]

Zakładając spółkę w Delaware, warto zapoznać się z właściwymi regulacjami prawnymi dotyczącymi podmiotów prawa amerykańskiego. Bez wątpienia w tym zakresie jedną z bardziej interesujących kwestii dla przedsiębiorców będzie problem zarządzania spółką LLC w Delaware. Szczególnie, że w Delaware mamy do czynienia z dwoma modelami zarządzania spółką LLC i jej reprezentacji. Co na ten temat ustawa? […]

Forma zatrudnienia członków zarządu nie od dziś była kwestią kontrowersyjną. Część osób uważała bowiem, że w odniesieniu do członków zarządu zawieranie z nimi umowy o pracę jest całkowicie niemożliwe, zaś inni odwrotnie. 9 września 2016 roku weszła w życie tzw. nowa ustawa kominowa, a mówiąc ściślej – ustawa z dnia 9 czerwca 2016 roku o […]

Tekst jednolity umowy spółki należy złożyć w KRS przy każdej, nawet najmniejszej zmianie treści tej umowy. Czym jest ów tekst jednolity umowy spółki? Tekst jednolity umowy spółki trzeba dołączyć do wniosku o wpis zmian w KRS wraz z formularzem KRS Z1, aktem notarialnym zmiany umowy spółki oraz opłatami. Co ciekawe, Kodeks spółek handlowych wcale tego […]

W dzisiejszym wpisie zastanowimy się nad jednym z elementów reprezentacji spółki LLC na zewnątrz. Mówiąc ściślej – kto, a przede wszystkim w jaki sposób powinien składać podpis w imieniu LLC? Kto ma złożyć podpis? Co do zasady swój podpis składa co najmniej jeden ze wspólników, niezależnie od tego, ilu jest wszystkich wspólników. Istotne, że dla […]