Opodatkowanie przychodu z tytułu aportu. Nowe zasady

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Podatki, Prawo dla biznesu, Spółki

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, przychód z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego, innego niż przedsiębiorstwo bądź zorganizowana część przedsiębiorstwa, określany jest w oparciu o wartość nominalną obejmowanych udziałów. Przychód ten powstaje w dniu zarejestrowania spółki albo wpisu do rejestru podwyższenia jej kapitału zakładowego / wkładów wspólników. Co istotne, na dzień objęcia udziałów określa się też koszt uzyskania przychodu, przy czym metoda ich ustalenia zależy od tego co jest przedmiotem aportu. Przy właściwym ustaleniu wartości objętych udziałów w zamian za aport istnieje szansa, aby wyraźnie obniżyć opodatkowanie. Powstała wówczas nadwyżka wartości wnoszonego składnika majątkowego nad wartością nominalną udziałów nie będzie opodatkowana.

Od dnia 1 stycznia 2017 roku pod pojęciem przychodu z tytułu wniesienia do spółki aportem wkładu niepieniężnego należy rozumieć wartość wkładu określoną w statucie bądź umowie spółki. W sytuacji, kiedy wartość wkładu różnić się będzie od wartości rynkowej bądź w ogóle nie zostanie wskazana w statucie, umowie spółki albo innym dokumencie o zbliżonym charakterze, przychód będzie stanowić wartość rynkowa wkładu, ustalana na dzień przeniesienia.

Nie zmienią się natomiast zasady określania kosztów uzyskania przychodów, co w praktyce równać się będzie zwiększeniu obciążeń podatkowych przy aporcie.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: