Udostępnianie dokumentacji medycznej

Autor: Redakcja w kategorii: Dokumentacja medyczna, Placówka zdrowia, Prawo dla biznesu, Zdrowie i medycyna

Z udostępnieniem dokumentacji medycznej wiąże się wiele aspektów. Kilka z nich w skrócie omówiłem poniżej:

Upoważnienie do wydawania dokumentacji medycznej.

W pewnych przypadkach upoważnienie do wydania, czy udstępnienia dokumetacji medycznej powinno mieć formę aktu notarialnego. Kiedy? Kiedy upoważnienie to nie jest udzielone w obecności personelu medycznego. W tej sytuacji nie można zweryfikować bowiem, czy zostało ono udzielone przez pacjenta, czy też nie.

Ubezpieczyciel powinien załączać do żądania zgodę pacjenta

Spotkałem się z sytuacją, że w związku z roszczeniami pacjenta do wniosku firmy ubezpieczeniowej o wydanie dokumentacji medycznej nie jest dołączana jego zgoda na udostępnienie tej dokumentacji. W takim wypadku lekarz czy podmiot leczniczy nie mają prawa wydawać żądanej dokumentacji.

Wydawanie dokumentacji sądom

Zdarza się dosyć często, że z żądaniem o wydanie dokumentacji medycznej, występuje sąd. Niejednokrotnie żądanie to jest nieprecyzyjne i nie jesteśmy w stanie ocenić, o którą dokumentację sądowi chodzi. W takim wypadku należy sformułować pytanie do sądu z prośbą o doprecyzowanie żądania.

Zbieżność dokumentacji medycznej z oświadczeniami

Dokumentacja medyczna powinna być zbieżna z oświadczeniami, jakie składają pacjenci, wyrażając zgodę na leczenie. W wypadku braku takiej zgody, dokładnie opisana dokumentacja stanowi nasz jedyny oręż dowodowy w ewentualnym procesie o błąd lekarski.

Więcej o dokumentacji medycznej możecie przeczytać w naszej Bazie wiedzy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: