Szkody medyczne. Jak zapobiec przedawnieniu roszczenia?

Autor: Redakcja w kategorii: Dokumentacja medyczna, Prawo dla każdego

W ostatnim artykule pisałem o terminie przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody medyczne. Dziś kontynuując ten temat – o sposobach na przerwanie biegu przedawnienia.

Sprawy o odszkodowania za szkody medyczne przedawniają się z upływem lat trzech od chwili, kiedy zyskujemy wiedzę o szkodzie i osobie, która jest odpowiedzialna za jej naprawienie. Często jednak zdarza się tak, że termin ten nadchodzi wielkimi krokami, a brakuje nam materiałów do sporządzenia dobrego pozwu.

W tym miejscu wspomnieć trzeba, że w sprawach, których przedmiotem są szkody medyczne, przygotowanie pozwu jest stosunkowo trudne i czasochłonne. Głównie przez konieczność oparcia go na dokumentacji medycznej. To właśnie ona będzie stanowić podstawę opinii biegłych lekarzy przed sądem. Niestety wnioski o wydanie dokumentacji medycznej są zwykle rozpatrywane dość długo, a czas goni…

Jeśli zbliża się termin przedawnienia roszczenia odszkodowawczego z tytułu szkody medycznej, a dokumentacji medycznej nie ma bądź jest ona szczątkowa, zamiast słabego pozwu lepiej złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Zawarcie takiej ugody zamyka sprawę, ale w praktyce dochodzi do tego niezwykle rzadko. Natomiast istotny jest fakt, że próba przerywa bieg przedawnienia. Od momentu nieudanego posiedzenia ugodowego trzyletni termin liczy się od nowa.

Dobrze, by taki wniosek przygotował adwokat lub radca prawny zajmujący się na co dzień odszkodowaniami medycznymi. Niezmiernie istotne jest bowiem wskazanie w treści wniosku chociażby dokładnej kwoty roszczenia odszkodowawczego, kwoty zadośćuczynienia czy renty. Powinno się również we wniosku zawrzeć żądanie uznania szpitala i ubezpieczyciela za odpowiedzialnych za ewentualne przyszłe szkody medyczne będące efektem błędnego działania lekarzy.

Szkody medyczne trzeba uprawdopodobnić, aby możliwe było przerwanie biegu przedawnienia. Dlatego dobrze jest wykorzystać w przygotowywaniu wniosku przynajmniej część dokumentacji medycznej. Inaczej w procesie odszkodowawczym można podnieść zarzut nie wykazania podstaw do przerwania biegu przedawnienia.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: