Odszkodowanie medyczne – pozew

Autor: Redakcja w kategorii: Dokumentacja medyczna, Odszkodowania, Odszkodowania komunikacyjne, Prawo dla każdego

Tym artykułem rozpoczynam całą serię, w której chcę pokazać elementy składowe procesu o odszkodowanie medyczne. W najbliższym czasie kolejne teksty znajdziesz TUTAJ. Dziś najważniejsze kwestie dotyczące pozwów w procesach cywilnych o odszkodowanie medyczne.

Podstawowym problemem jest to, przeciwko komu taki pozew złożyć. Lecząc się u jednego lekarza bądź w jednym szpitalu zwykle pozywa się właśnie ten szpital, ubezpieczyciela oraz opcjonalnie lekarza. Zakres odpowiedzialności tych podmiotów opisywałem już na swoim blogu, do którego odnośnik znajduje się we wstępie tego wpisu.

Sprawa komplikuje się, kiedy leczenie miało miejsce w kilku szpitalach. Szkoda mogła bowiem powstać dla przykładu w pierwszym szpitalu, albo w drugim bądź też za jej powstanie odpowiedzialne mogą być obie placówki (kiedy w jednej szkodę wywołano, a w drugiej rozwinięto jej skutki). Dla ustalenia tej kwestii niezmiernie ważna jest dokumentacja medyczna. Jeśli pozwany zostanie określony błędnie, pozew o odszkodowanie medyczne podlega oddaleniu, a mimo to będzie trzeba ponieść koszty sądowe.

Ważne jest także wskazanie, o co się występuje. Przy czym należy pamiętać, że odszkodowanie wylicza się matematycznie, podobną do sposobu obliczania renty. Zadośćuczynienie oblicza się według różnych metod. Wszystkie roszczenia trzeba też udowodnić. Mówiąc o odszkodowaniu medycznym warto przedstawić faktury za leki, zabiegi czy rehabilitację.

Jednym z kluczowych zagadnień koniecznych do poruszenia w pozwie jest określenie poniesionej szkody medycznej. Będzie to możliwe po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną. Jeśli jeszcze nie ma się do niej dostępu bądź jest ona niekompletna – występuje się z wnioskiem o jej wydanie.

Warto wobec dowodów z zeznań lekarzy i pozostałego personelu medycznego danej placówki zdrowia przedstawić swoich własnych świadków – np. osoby odwiedzające pacjenta w szpitalu.

W wielu procesach o odszkodowanie medyczne lepiej występować z profesjonalnym pełnomocnikiem, który ma doświadczenie w takich sprawach. Często jest to jednak kosztowne, dlatego dobrze zastanowić się nad złożeniem wniosku o przyznanie pełnomocnika z urzędu.

Złożenie pozwu jest obarczone koniecznością uiszczenia opłaty za pozew. Wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu, a odszkodowanie medyczne to zwykle duża kwota. Można jednak wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: