Wady oświadczenia woli – błąd i podstęp

Autor: Redakcja w kategorii: Pozostałe

 

Wady oświadczenia woli – błąd i podstęp

Błąd i podstęp to wady oświadczenia woli, które dają możliwość uchylenia się od negatywnych konsekwencji dokonanej czynności prawnej, np. zawartej umowy. Czym zatem jest błąd i podstęp?

Błąd

Kodeks cywilny wskazuje, że błąd to niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie odnoszące się do faktycznego stanu rzeczy. Oczywiście błąd musi dotyczyć treści czynności prawnej.

Jak wykazano w orzeczeniu z dnia 21 lutego 1973 r. III CRN 415/72, błąd w rozumieniu językowym to niezgodność z rzeczywistością wyobrażenia o czynności. Niezgodność ta zaś może dotyczyć faktów jak i prawa.

Aby uchylić się od oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, musi on odnosić się do treści czynności prawnej – stanu faktycznego, w którym złożone oświadczenie woli wywołuje sprecyzowane skutki prawne. Błąd musi spełniać również warunek istotności.

Można powoływać się jedynie na błąd, który uzasadnia przypuszczenie, że gdyby osoba składająca oświadczenie woli nie działała pod wpływem błędu i tym samym oceniałaby sprawę rozsądnie, to nie złożyłaby oświadczenia tej treści.

Co w sytuacji, gdy ktoś złożył oświadczenie woli innej osobie? Uchylenie się od skutków prawnych takiego oświadczenia jest możliwe wtedy, gdy błąd wywołany został przez tę inną osobę. Zarówno w sytuacji gdy ta inna osoba wiedziała o błędzie, a także, gdy błąd powstał bez jej winy. To ograniczenie nie odnosi się do czynności prawnej nieodpłatnej.

Pamiętaj, że możesz uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, ale nie jest to przesłanka, która powoduje nieważność czynności prawnej.

Podstęp

Podstęp to szczególny rodzaj błędu. Aby mówić o podstępie, druga osoba musi wywołać go celowo. Nie musi być istotny i nie musi dotyczyć treści czynności prawnej.

Podstęp osoby trzeciej jest tożsamy z podstępem strony, gdy ta osoba trzecia wiedziała o podstępie i mimo to nie zawiadomiła o tym drugiej strony. Inny przypadek to taki, gdy czynność prawna była nieodpłatna.

Wady oświadczenia woli – jak się od nich uchylić

Aby uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, należy spisać stosowne oświadczenie na piśmie.

Czas na złożenie takiego oświadczenia wynosi rok od zauważenia błędu.

 

***

Chcesz dowiedzieć się więcej o wadach oświadczenia woli? Odwiedź blog Oszukani z umowy i przeczytaj artykuł o tytule Błąd i podstęp jako wady oświadczenia woli.

 

📌

Po przeczytaniu o wadach oświadczenia woli, zapraszamy również do lektury następujących artykułów:

Zachowek od darowizny dla wnuczka – przypadek pewnej klientki

Władaj i posiadaj czyli zasiedzenie nieruchomości

Photo by Romain Dancre on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: