Mobbing w pracy. Czy muszę się zwolnić, aby dochodzić swoich praw?

Autor: Redakcja w kategorii: Praca, Prawo dla każdego

Mobbing w pracy.Mobbing w pracy. Czy muszę się zwolnić, aby dochodzić swoich praw? Nie ma konieczności zwolnienia się z pracy, jeśli spotyka Cię mobbing.

Droga sądowa w mobbingu. Czy trzeba rozwiązać stosunek pracy?

Obecnie nie ma konieczności zwolnienia się z pracy, jeśli pracownik doświadcza mobbingu i chce wystąpić na drogę sądową.
Choć należy podkreślić, że decyzja o rozwiązaniu stosunku pracy zależy od roszczenia, o które pracownik chce walczyć.

Co mi przysługuje?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 94’³ § 3 i 4 K.p., który wymienia roszczenia przysługujące ofierze mobbingu.

Są to zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Zadośćuczynienie jest jednym ze sposobów wyrównania szkody niemajątkowej, nazywanej krzywdą- w przypadku mobbingu mówimy o wywołaniu rozstroju zdrowia mobbingiem.

Odszkodowanie natomiast ma na celu naprawienie szkody, ale rekompensata przysługuje tutaj za szkodę materialną, o charakterze wymiernym, dającym się wyliczyć.

Zadośćuczynienie w mobbingu

Pracownik, który w wyniku mobbingu doznał rozstroju zdrowia, może domagać się właśnie zadośćuczynienia.

Przyznana suma zadośćuczynienia powinna być adekwatna do poniesionej szkody niemajątkowej, oceniana jest w odniesieniu do konkretnego przypadku.

Odszkodowanie w mobbingu

Jeśli doświadczasz mobbingu, możesz domagać się odszkodowania z dwóch tytułów:

  1. na skutek rozwiązania stosunku pracy;
  2. w związku z doznaniem mobbingu.

W pierwszym przypadku to pracownik, aby otrzymać odszkodowanie, musi rozwiązać stosunek pracy.

Nowelizacja w 2020 r. Kodeksu pracy przyniosła drugą możliwość.

Wystarczy samo doznawanie mobbingu, który jednak musi być przez pracownika udowodniony.

Więcej na temat mobbingu w pracy przeczytasz  w artykule “Czy trzeba zwolnić się z pracy, by założyć sprawę o mobbing?

***

Zachęcamy do przeczytania:

Obraz balik z Pixabay

Poprzedni wpis:

Następny wpis: