Zasiłek macierzyński a własna firma

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma

Zasiłek macierzyński a własna firma. Co z zasiłkiem macierzyńskim na działalności gospodarczej Prowadzisz własną firmę i jesteś w ciąży? Dowiedz się o zasiłku macierzyńskim.

Bez wątpienia tzw. ustawa zasiłkowa (ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r.) jest aktem prawnym trudnym w odbiorze dla nieprawników.

Tym bardziej w sieci niełatwo trafić na opracowania poświęcone tzw. Girlboss, kobietom prowadzącym własną firmę, czyli pozarolniczą działalność gospodarczą, które planują ciążę lub spodziewają się dziecka.

Dlatego najważniejsze kwestie zawarte w ustawie warto wyjaśnić przystępnym językiem, o czym więcej przeczytasz w artykule w tym miejscu>>

Zasiłek macierzyński a własna firma - zadowolona kobieta

Takie same zasady jak przy zasiłku chorobowym

Pierwsza podstawowa kwestia – do zasad obliczania zasiłku macierzyńskiego stosuj takie same zasady jak przy obliczaniu zasiłku chorobowego. Regulacje znajdują się w rozdziale IX wspomnianej ustawy, a art. 52 właśnie wskazuje na zastosowanie tych samych zasad przy zasiłku chorobowym co macierzyńskim. Znajdziesz tu też informacje o L4.

Ważne jest ostatnie 12 miesięcy

Dla obliczenia wysokości zasiłku macierzyńskiego będą ważne składki za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, w którym urodziło się dziecko.

Jeśli kobieta była na zasiłku chorobowym przed urodzeniem dziecka, bierze się pod uwagę 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęło się L4.

Ważne wyjątki

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy:

– płacisz składki na ubezpieczenie chorobowe krócej niż rok, wtedy zamiast 12 miesięcy poprzedzających urodzenie dziecka przy obliczeniu liczy się właśnie krótszy okres.

– podlegałaś ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu, np. Pracowałaś na umowie o pracę,  następnie założyłaś własną działalność, a przerwa między tymi okresami nie była dłuższa niż 30 dni – wtedy pod uwagę bierzemy pełne miesiące kalendarzowe z poprzedniego tytułu ubezpieczeniowego.

Wysokość składek decyduje o wysokości zasiłku

Podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorczyni będzie przychód, ale rozumienie pojęcia „przychód” w tym kontekście różni się od definicji na gruncie prawa podatkowego.

Przychodem jest tutaj kwota będąca podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe.

Okres  opłacania składek wpływa na wysokość zasiłku.

Zobacz też: Etat i działalność gospodarcza a ciąża

Jeśli płacisz składki na ubezpieczenie chorobowe przez co najmniej 12 miesięcy, wtedy podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętny przychód, czyli średnia zadeklarowanych kwot z 12 miesięcy (od niej należy jeszcze odjąć 13,71%).

Inaczej będziemy obliczać podstawę wymiaru zasiłku, jeśli składki są opłacane krócej i deklarowana jest wyższa kwota składki.

Przez jaki czas mogę pobierać zasiłek i w jakich kwotach?

Zasiłek macierzyński przedsiębiorczymi może pobierać najdłużej przez 12 miesięcy:

– w wysokości 80% podstawy wymiaru przez rok lub;

– w opcji 100% przez pierwsze 26 tygodni i 60% przez kolejne 26 tygodni.

Warto pamiętać także, że od zasiłku macierzyńskiego należy odprowadzać podatek dochodowy oraz opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

***

Zobacz, jak założyć szkołę językową>>

Poprzedni wpis:

Następny wpis: