Praca sezonowa cudzoziemca możliwa wyłącznie na podstawie zezwolenia typu S

Autor: Redakcja w kategorii: Praca

Masz gospodarstwo i chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy sezonowej? Sprawdź, jakiego zezwolenia potrzebujesz. Do pracy sezonowej cudzoziemca nie wystarczy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Praca sezonowa cudzoziemca możliwa wyłącznie na podstawie zezwolenia typu S

Zezwolenie na pracę sezonową

Od 2018 r. praca sezonowa cudzoziemca w Polsce możliwa jest wyłącznie na podstawie zezwolenia typu S. Nie jest dopuszczalna na podstawie innych zezwoleń, np. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Jest to zezwolenie na pracę sezonową, czyli dokument, który umożliwia zatrudnienie obcokrajowca do pracy w ramach działalności uznanych za sezonowe.

Jakie prace są pracami sezonowymi?

Wykaz znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Są to wybrane rodzaje działalności związane m.in. z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt, usługami wspomagającymi rolnictwo i produkcję roślinną itd.

          >>> Międzynarodowe postępowanie sądowe – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Praca sezonowa cudzoziemca – dla kogo może zostać wydane zezwolenie typu S?

Zezwolenie typu S dotyczy obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do wniosku należy dołączyć informacje starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy.

Jeśli planujesz zatrudnić obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, nie jest konieczne dołączanie informacji starosty.

Złożenie wniosku o zezwolenie typu S

Wnioskodawcą jest zawsze pracodawca lub zleceniodawca, na rzecz którego cudzoziemiec będzie wykonywał pracę.

          >>> Na czym polega odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta?

Wniosek należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę spółki lub miejsce zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą bądź gospodarstwo rolne, przed podjęciem pracy przez cudzoziemca.

Za złożenie wniosku urząd pobierze opłatę w wysokości 30 zł.

Okres ważności zezwolenia

Zezwolenie jest udzielane na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Nawet jeśli zatrudniasz tę samą osobę przez kilka lat, za każdym razem należy uzyskać zezwolenie typu S.

          >>> Jak zapobiec przedawnieniu roszczenia w sprawie o odszkodowanie za szkody medyczne?

Wyjątek stanowią obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, dla których nie jest to konieczne. W przypadku obywateli tych państw możesz złożyć wniosek wielosezonowy, wydawanego na okres nie więcej niż 3 lat, ale obejmującego maksymalnie 9 miesięcy w jednym roku kalendarzowym.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Zezwolenie na pracę sezonową – sposób legalizacji pracy cudzoziemca w rolnictwie lub ogrodnictwie.

Zdjęcie Christina @ wocintechchat.com pochodzi z Unsplash

***

Recepty rosyjskie, ukraińskie, białoruskie – czy można je zrealizować w Polsce?

Czy mogę zrealizować w Polsce recepty rosyjskie, ukraińskie lub białoruskie?

Recepty wystawione poza UE mogą być realizowane w Polsce za pełną odpłatnością pod pewnymi warunkami.

Wyróżniamy obce recepty dwóch kategorii: recepty transgraniczne, wystawiane przez uprawnione osoby z terenu [Czytaj dalej…]

Poprzedni wpis:

Następny wpis: