Praca sezonowa cudzoziemca możliwa wyłącznie na podstawie zezwolenia typu S

Autor: Redakcja w kategorii: Praca

Praca sezonowa cudzoziemca możliwa wyłącznie na podstawie zezwolenia typu SMasz gospodarstwo i chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy sezonowej? Sprawdź, jakiego zezwolenia potrzebujesz. Do pracy sezonowej cudzoziemca nie wystarczy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę sezonową

Od 2018 r. praca sezonowa cudzoziemca w Polsce możliwa jest wyłącznie na podstawie zezwolenia typu S. Nie jest dopuszczalna na podstawie innych zezwoleń, np. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Jest to zezwolenie na pracę sezonową, czyli dokument, który umożliwia zatrudnienie obcokrajowca do pracy w ramach działalności uznanych za sezonowe.

Jakie prace są pracami sezonowymi?

Wykaz znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Są to wybrane rodzaje działalności związane m.in. z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt, usługami wspomagającymi rolnictwo i produkcję roślinną itd.

Dla kogo może zostać wydane zezwolenie typu S?

Zezwolenie typu S dotyczy obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do wniosku należy dołączyć informacje starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy.

Jeśli planujesz zatrudnić obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, nie jest konieczne dołączanie informacji starosty.

Złożenie wniosku o zezwolenie typu S

Wnioskodawcą jest zawsze pracodawca lub zleceniodawca, na rzecz którego cudzoziemiec będzie wykonywał pracę.

Wniosek należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę spółki lub miejsce zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą bądź gospodarstwo rolne, przed podjęciem pracy przez cudzoziemca.

Za złożenie wniosku urząd pobierze opłatę w wysokości 30 zł.

Okres ważności zezwolenia

Zezwolenie jest udzielane na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Nawet jeśli zatrudniasz tę samą osobę przez kilka lat, za każdym razem należy uzyskać zezwolenie typu S.

Wyjątek stanowią obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, dla których nie jest to konieczne. W przypadku obywateli tych państw możesz złożyć wniosek wielosezonowy, wydawanego na okres nie więcej niż 3 lat, ale obejmującego maksymalnie 9 miesięcy w jednym roku kalendarzowym.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:“Zezwolenie na pracę sezonową – sposób legalizacji pracy cudzoziemca w rolnictwie lub ogrodnictwie ”.

***

Po przeczytaniu: “Praca sezonowa cudzoziemca możliwa wyłącznie na podstawie zezwolenia typu S”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

 

Poprzedni wpis:

Następny wpis: