Czym jest e-sąd i elektroniczne postępowanie upominawcze?

Autor: Redakcja w kategorii: Windykacja

Elektroniczne postępowanie upominawcze

W dzisiejszym wpisie nakreślimy czym jest e-sąd oraz przedstawimy części składowe elektronicznego postępowania upominawczego, czyli pozew i nakaz zapłaty.

Co to jest e-sąd?

E-sąd to jeden z wydziałów cywilnych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Działa od 2010 roku i rozpatruje sprawy o zapłatę z całej Polski. W stosunku do tradycyjnych sądów działa taniej i szybciej, dlatego wierzyciele z chęcią z niego korzystają.

Co to jest elektroniczne postępowanie upominawcze?

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest postępowaniem prowadzonym przed e-sądem. W jego wyniku otrzymujesz przesyłkę z e-sądu zawierającą pozew i nakaz zapłaty.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym wierzyciel składa pisma do sądu poprzez system teleinformatyczny. Dłużnik z kolei może składać pisma w formie elektronicznej oraz papierowej.

Strony nie muszą załączać żadnych dowodów do składanych pism.

Orzeczenia, które otrzymuje dłużnik, nie zawierają żadnych podpisów i pieczęci. Aby potwierdzić prawdziwość takich dokumentów, należy wejść na stronę e-sądu i za pomocą kodu przekazanego w nakazie zapłaty uzyskać dostęp do elektronicznych akt sprawy.

Elektroniczne postępowanie upominawcze – pozew

Pozew jest pismem, które do sądu składa wierzyciel. Z racji tego, że w e-sądzie pozew nie jest składany w formie papierowej, to co otrzymujesz to wydruk pozwu złożonego w elektronicznej formie.

Jakie informacje znajdziesz w pozwie?

Z treści pozwu dowiesz się:

  • kto jest powodem w sprawie – kto domaga się od Ciebie zapłaty
  • ile wynosi wartość przedmiotu sporu – jaką kwotę masz do zapłacenia
  • z czego wynika zadłużenie (pożyczki, umowa kredytu itp.)
  • jak wygląda lista dowodów – jakie dokumenty potwierdzają istnienie długu.

Elektroniczne postępowanie upominawcze – nakaz zapłaty

W treści nakazu zapłaty znajdziesz:

  • sygnaturę akt Twojej sprawy
  • kwotę kosztów procesu do zapłacenia
  • termin na zaskarżenie nakazu zapłaty – na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty masz dwa tygodnie czasu. W sytuacji, gdy do doręczenia nakazu zapłaty doszło poza granicami kraju, termin na złożenie sprzeciwu wydłuża się aż do 1 lub 3 miesięcy. Sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega opłacie
  • pouczenie, czyli długą informację np. na temat wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Pouczenie zawiera również 20-znakowy kod, za pomocą którego uzyskasz dostęp do swoich akt elektronicznych na stronie e-sądu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty, kliknij tutaj i odwiedź blog Dług to nie koniec świata. Informacje o sprzeciwie znajdziesz w tym artykule o tytule E – sąd i elektroniczne postępowanie upominawcze.

📌

Po przeczytaniu „Czym jest e-sąd i elektroniczne postępowanie upominawcze?”, zapraszamy również do lektury:

Jestem dłużnikiem, czy mogę dokonać darowizny?

Windykacja długu za granicą

Zdjęcie autorstwa Sora Shimazaki z Pexels

Poprzedni wpis:

Następny wpis: