Przedawnienie należności komorniczych

Autor: Redakcja w kategorii: Pozostałe

Komornik prowadzi przeciwko tobie postępowanie egzekucyjne, zastanawiasz się kiedy następuje przedawnienie należności komorniczych?

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Czy opłaty egzekucyjne dla komornika ulegają przedawnieniu?

Przedawnienie należności komorniczych

Czym są należności komornicze?

Są to opłaty egzekucyjne pobierane przez komornika w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

Co ważne, opłaty takie nie są roszczeniem w rozumieniu prawa cywilnego.

Dlatego nie znajdą do nich zastosowania przepisy o terminach przedawnienia z kodeksu cywilnego.

          >>> Wykorzystanie zdjęć czy opisów produktów od producenta wydaje się dość powszechne, sprawdź jednak czy jest zgodne z prawem

Podstawa prawna

Informacji o przedawnieniu należności komorniczych nie znajdziesz w ustawie o działalności komorniczej.

SN w uchwale z 11.09.2020 r. (III CZP 84/19):

stwierdzona prawomocnym postanowieniem komornika sądowego (art. 770 k.p.c.) należność z tytułu opłat egzekucyjnych, przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji przedawnia się w terminie właściwym dla przedawnienia kosztów sądowych.

          >>> Czy warto inwestować w nieruchomość z lokatorem

Co to oznacza w praktyce?

Przy ustalaniu terminu przedawnienia należności komorniczych podstawę znajdziemy w art. 116 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Należności komornicze przedawniają się więc z upływem trzech lat, licząc od dnia, w którym nastąpiło prawomocne zakończenie sprawy.

Postanowienie komornika ustalające koszty postępowania egzekucyjnego staje się prawomocne po upływie 7 dni od dnia doręczenia dłużnikowi.

Jeśli zostanie jednak zaskarżone, termin uprawomocnienia wydłuża się do dnia prawomocnego rozpoznania skargi.

Zdjęcie padrefilar pochodzi z Pixabay

***

Niewypłacalność dłużnika – definicja po nowelizacji – prawo upadłościowe

1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

Zgodnie z nowymi przepisami inaczej rozumiana będzie niewypłacalność dłużnika.

Ograniczy to nieuczciwe praktyki wierzycieli w zakresie składania wniosków o upadłość [Czytaj dalej…]

Poprzedni wpis:

Następny wpis: