Dłużnik ogłasza upadłość kosumencką. Co robić?

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo dla każdego, Upadłość i restrukturyzacja

Upadłość konsumencka powoduje, że dłużnik uzyskuje umorzenie swoich niespłaconych zobowiązań. Płynie z tego jeszcze jeden wniosek – przypuszczalnie wierzyciel nie zostanie zaspokojony.

Tego typu rozwiązanie nie zawsze okazuje się właściwe. Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy dłużnik ogłaszający upadłość konsumencką wcale na to nie zasługuje.

Wierzyciel nie bierze udziału w postępowaniu dotyczącym upadłości konsumenckiej. Sąd nierzadko przy rozstrzyganiu opiera się niemal wyłącznie na twierdzeniach dłużnika, a te, jak nietrudno się domyślić, nie zawsze są prawdziwe.

Wówczas istnieje jednak możliwość interweniowania później, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Jeśli upadły nie realizuje swoich obowiązków w postępowaniu, a więc dla przykładu:

  • ukrywa swój majątek
  • obciąża majątek zobowiązaniami pozornymi
    itp.

Sąd z urzędu bądź na wniosek syndyka czy wierzyciela umarza postępowanie upadłościowe. Jednocześnie warto pamiętać, iż umorzenie postępowania nie jest równoznaczne z tym, że nie dojdzie do umorzenia nieuregulowanych zobowiązań.

Sąd z urzędu, na wniosek syndyka bądź wierzyciela, po wysłuchaniu uczestników postępowania, umarza postępowanie upadłościowe również w przypadku, gdy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej okaże się, że upadłość ta nie powinna zostać ogłoszona.

Z taką sytuacją mamy do czynienia, kiedy:

  • dłużnik doprowadza do swojej niewypłacalności bądź istotnie ją pogłębia w sposób umyślny bądź przez rażące niedbalstwo. Innymi słowy – zadłużał się umyślnie, czyli wiedząc, że nie będzie w stanie spłacić zaciąganych zobowiązań, albo zadłużał się nie zdając sobie sprawy z dalszych konsekwencji.
  • dłużnik podaje we wniosku dane nieprawdziwe lub niezupełne

Jeżeli tylko masz wiedzę o takich sytuacjach, masz też prawo zareagować!

Poprzedni wpis:

Następny wpis: