Odwołanie darowizny – kiedy możesz zażądać jej zwrotu?

Autor: Redakcja w kategorii: Spadek

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny jest jak najbardziej możliwe. W tym artykule przeczytasz o kilku warunkach, które muszą zaistnieć, abyś mógł doprowadzić do odwołania darowizny.

Odwołanie darowizny – warunki

Jakie warunki muszą zachodzić, abyś mógł zażądać zwrotu darowizny?

  • Rażąca niewdzięczność obdarowanego. Musisz ustalić, że obdarowany dopuścił się wobec Ciebie niewdzięczności w stopniu rażącym.
  • Brak przebaczenia. Jeżeli jako darczyńca przebaczyłeś obdarowanemu, to nie możesz cofnąć darowizny.
  • Termin do odwołania darowizny. Darowiznę możesz odwołać najpóźniej w ciągu jednego roku od chwili, gdy dowiedziałeś się o rażącej niewdzięczności obdarowanego. Możesz ją wtedy odwołać bez względu na to, czy darowizna została wykonana, czy też dopiero zawarto jej umowę.

Odwołanie darowizny po śmierci darczyńcy

Spadkobiercy w zastępstwie zmarłego także mogą złożyć oświadczenie o odwołaniu darowizny. Muszą zajść ku temu dwie przesłanki – po pierwsze w chwili śmierci darczyńca mógł złożyć odwołanie – spełnione zostały trzy warunki z powyższego akapitu. Czyli rażąca niewdzięczność obdarowanego, brak przebaczenia ze strony darczyńcy oraz zachowanie terminu jednego roku od chwili zaistnienia rażącej niewdzięczności. Obdarowany pozbawił darczyńcę życia lub wywołał rozstrój zdrowia, w wyniku którego nastąpiła śmierć. Mowa tu o umyślnych działaniach obdarowanego.

Odwiedź blog Pani Mecenas Moniki Orłowskiej – Rodzina w Sandomierzu. Znajdziesz w nim wiele informacji prawnych na temat rozwiązywania problemów rodziny. Zacznij od tego artykułu o tytule Odwołanie darowizny – kiedy można żądać zwrotu. Artykułu wysłuchasz również w formie nagrania.

📌

Po przeczytaniu „Odwołanie darowizny – kiedy możesz zażądać jej zwrotu?”, zapraszamy również do lektury:

Niechciany spadek. Czy można się go pozbyć jeszcze za życia spadkodawcy?

Celowe ukrycie testamentu

Photo by Ben White on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: