Noc Muzeów a prewspółczynnik w odliczeniu VAT

Autor: Redakcja w kategorii: VAT

Noc Muzeów a prewspółczynnik w odliczeniu VAT

Temat podatku od towarów i usług VAT od lat budzi emocje wśród organizatorów Nocy Muzeów.

Wszystko przez to, że działania, które promują działalność odpłatną muzeów klasyfikowane są przez organy podatkowe jako działalność inna niż gospodarcza.

W takim wypadku musisz rozliczać się za pomocą użycia prewspółczynnika w odliczeniu VAT.

 

Noc Muzeów a prewspółczynnik w odliczeniu VAT – stanowisko organów

Działania nieodpłatne podczas Nocy Muzeów są klasyfikowane według organów podatkowych jako funkcja promocyjna i wyraz realizacji działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury. Połączenie tych dwóch funkcji stanowi podstawę dla organów dla uznania działań muzeów jako te o charakterze mieszanym.

Sprawę komplikuję fakt, że nawet niektóre instytucje kultury, gdy składają wniosek o interpretacje, to zaznaczają, że organizacja nieodpłatnej Nocy Muzeów stanowi działalność mieszaną instytucji.

Tak więc – prewspółczynnik w odliczeniu VAT powinien obowiązywać.

Jednym z argumentów na potwierdzenie związku organizacji Nocy Muzeów z działalnością gospodarczą jest fakt, że w trakcie działań nieodpłatnych są także prowadzenia działania odpłatne jak np. sprzedaż pamiątek czy odpłatny wstęp na część wystaw.

 

Czy jest szansa na zmianę podejścia?

Wiele spraw, które dotyczą prewspółczynnika znajduje się aktualnie w sądach administracyjnych.

Już teraz można się spotkać z pozytywnym wyrokiem sądowym, w którym określone jest, że nieodpłatna organizacja Nocy Muzeów jest działalnością gospodarczą.

I w związku z tym możemy się spotkać z interpretacja z 3 marca 2021 r., nr 0461-ITPP2.4512.32.2017.10.S.AK, która głosi, że:

całość prowadzonej przez Muzeum działalności (w tym organizacja Nocy Muzeów – przyp. aut.) jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem wydatki na nabycie towarów i usług ponoszone przez Muzeum wykorzystywane są do celów tej działalności gospodarczej. Dlatego też dokonując odliczenia podatku naliczonego związanego z prowadzoną działalnością Wnioskodawca nie powinien stosować art. 86 ust. 2a i następne ustawy o podatku od towarów i usług

Istnieje więc szansa, że dzięki pozytywnym (czyli traktujące Noc Muzeów jako działalność gospodarcza) orzeczeniom sądów zmieni się nastawienie organów podatkowych w kwestii prewspółczynnika VAT przy Nocy Muzeów.

 

***

Chcesz dowiedzieć się, czy nieodpłatny wstęp na wydarzenia w trakcie Nocy Muzeów podlega opodatkowaniu VAT? Przeczytaj artykuł VAT przy Nocy Muzeów. Znajdziesz go na blogu Kulturalnie o podatkach.

 

📌

Po przeczytaniu „Noc Muzeów a prewspółczynnik w odliczeniu VAT”, zapraszamy również do lektury:

Kwestia VAT na usługi przewodnickie

Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS

 

Photo by Artur Matosyan on Unsplash

 

Poprzedni wpis:

Następny wpis: