Uprawnieni do dziedziczenia po osobach, które zmarły po 28 czerwca 2009 roku

Autor: Redakcja w kategorii: Darowizna

Uprawnieni do dziedziczenia

28 czerwca 2009 roku to bardzo ważna data dla osób, które oczekują spadku. Po osobach, które zmarły przed tą datą dziedziczą małżonek i dzieci spadkobiercy oraz dalsi zstępni. W dalszej kolejności rodzice i rodzeństwo i ewentualnie ich zstępni.

Natomiast po śmierci osoby po 28 czerwca 2009 roku mamy do czynienia z „rozszerzonymi” kręgami spadkobierców.

Uprawnieni do dziedziczenia po spadkodawcy, który zmarł po 28 czerwca 2009 roku

Małżonek i dzieci

Pierwszeństwo w dziedziczeniu posiada dziecko spadkodawcy. Dzieli się jedynie z jego małżonkiem. Udział w spadku małżonka nie może być mniejszy, niż ¼ spadku. Dziecko (dzieci) dziedziczy całość w przypadku śmierci małżonka spadkodawcy. W sytuacji, gdy spadkodawca przeżyje swoje dziecko, to dziedziczą jego wnuki, ewentualnie dalsi zstępni.

Małżonek i rodzice

W sytuacji, gdy spadkodawca nie posiada dzieci, spadek będzie podzielony pomiędzy rodziców, a małżonka. Małżonek powinien otrzymać ½, zaś każdy z rodziców po 1/4 spadku.

Jeżeli jeden z rodziców nie żyje, to jego część przekazywana jest rodzeństwu spadkodawcy lub ich zstępnym.

Jeżeli zmarłe dziecko nie posiadało małżonka ani zstępnych, to majątek odziedziczą jego rodzice.

Rodzeństwo

Rodzeństwo może dziedziczyć z małżonkiem, gdy rodzic nie żyje. Z małżonkiem i jednym z rodziców. Rodzeństwo dziedziczy samodzielnie jedynie w przypadku, jeśli zmarły nie posiadał w momencie śmierci ani małżonka, ani zstępnych, a jego rodzice również nie żyją.

Dzieci lub zstępni rodzeństwa mogą dziedziczyć w sytuacji, gdy w chwili śmierci spadkodawcy nie żyło również jego rodzeństwo.

Dziadkowie i dalsi kuzyni

Dziadkowie mogą być powołani do dziedziczenia, gdy spadkodawca w chwili śmierci nie miał dzieci, małżonka, rodziców, rodzeństwa.

Każdy dziadek powinien otrzymać ¼ część majątku. Jeżeli któreś z dziadków nie żyje, to jego udział przypada jego zstępnym – wujostwie spadkodawcy, a w dalszej kolejności kuzynom, czyli zstępnym wujostwa.

Pasierbowie

Pasierbowie otrzymają swoją część majątku, w sytuacji, gdy w momencie śmierci spadkodawcy nie miał on innych żyjących krewnych.

Gmina lub Skarb Państwa

W sytuacji braku krewnych i pasierbów spadek będzie należeć do gminy ostatniego miejsca zamieszkania. Gdy nie da się go ustalić lub spadkodawca mieszkał za granicą – spadek przypada Skarbowi Państwa.

Interesują Cię kwestie zachowku, długów spadkowych, testamentu, dziale spadku i wydziedziczeniu – czytaj blog Sprawa spadkowa. Zacznij od artykułu Aktualni uprawnieni do dziedziczenia z ustawy.

📌

Po przeczytaniu „Uprawnieni do dziedziczenia po osobach, które zmarły po 28 czerwca 2009 roku”, zapraszamy również do lektury:

Rozdzielność majątkowa. Kiedy małżonek mimo niej będzie dziedziczył?

Zmiany w prawie rodzinnym – uzyskanie rozwodu droższe i dłuższe?

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: