ZFRON a Polski Ład i Rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2022 roku

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Księgowość

ZFRON

W kwestii Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), wynagrodzeń i Systemu Obsługi Dofinansowań powiedzieć, że dzieje się wiele, to tak jak nie powiedzieć nic.

Ostatnie tygodnie i wdrażanie nowych przepisów Polskiego Ładu to ogólnie trudny czas dla przedsiębiorców. Jednakże ci z nich, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne przeżywają szczególne zawirowania podatkowe. Wszystko za przyczyną Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

ZFRON vs Nowy Ład vs Rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2022 roku

Chaos dotknął firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne i korzystające z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Czyli przedsiębiorstw, które przekazują środki z pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na ZFRON.

Na początku stycznia firmy wypłaciły wynagrodzenia za grudzień. Pobrały zaliczki zgodnie ze świeżymi zasadami Polskiego Ładu. Część z nich przekazała środki na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niektórym przedsiębiorcom zdołano już wypłacić środki na dofinansowanie do wynagrodzeń.

Wtem weszło Rozporządzenie, które zmienia zasady gry.

Rozporządzenie z 7 stycznia 2022 roku – jak dokonać przeliczenia wynagrodzeń?

Do przychodu miesięcznego 12 800 złotych należy przeliczyć wynagrodzenia-zaliczki określając pobraną zaliczkę PIT-4 wg starych zasad i zasad z roku 2022 jednocześnie.

Jeżeli powstała zaliczka z Nowego Ładu jest wyższa niż ta obliczona na starych zasadach, podlega odroczeniu w czasie.

Płatnik pobiera od podatnika obliczoną na starych zasadach zaliczkę niższą. Sytuacja ta ma miejsce aż do miesiąca gdy powstanie różnica ujemna. Czyli zaliczka z Polskiego Ładu będzie niższa, niż ta obliczona na starych zasadach.

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek wynosi od 1 stycznia 2022 roku 425 złotych.

Problemem jest to, że zwrócona pracownikowi część zaliczki stanowi element wynagrodzenia. Może więc kolidować z artykułem 26a ust. 1a1.

Stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

W myśl oficjalnego stanowiska pracodawca, który wypłacił wynagrodzenie w ustawowym terminie 10 stycznia 2022 roku ma możliwość skorygowania zaliczek do 24 stycznia 2022 roku. Ma je przeliczyć i wypłacić wedle zasad Rozporządzenia.

Dzięki Rozporządzeniu pracownik zyskał możliwość złożenia wniosków o nieodraczanie terminów określonych rozporządzeniem. Dzięki temu płatnik nie będzie dokonywał dopłat wynikających z Rozporządzenia.

Aby trzymać rękę na pulsie w sprawie nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne, odwiedzaj regularnie i czytaj blog Dofinansowanie do wynagrodzeń i nie tylko. Możesz zacząć od artykułu Wynagrodzenia, SOD i ZFRON po Polskim Ładzie 🙂

📌

Po przeczytaniu „ZFRON a Polski Ład i Rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2022 roku”, zapraszamy również do lektury:

Czy fizjoterapeuci muszą obowiązkowo zaszczepić się przeciwko COVID-19?

Kim są sygnaliści i w jakich dziedzinach prawa mogą zgłaszać naruszenia?

Photo by Etienne Girardet on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: