Odezwa o udzielenie pomocy sądowej

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo dla biznesu

Odezwa o udzielenie pomocy sądowej

Wyobraź sobie sytuację, że Twoja sprawa gospodarcza toczy się w Polsce, lecz świadek mieszka w Niemczech. Jak wygląda przesłuchanie świadka w Niemczech – w jaki sposób do tego doprowadzić?

 

Odezwa o udzielenie pomocy sądowej

To unijne Rozporządzenie Rady (WE) w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych określa w jaki sposób ma nastąpić przesłuchanie świadka z Niemiec (i z innych krajów członkowskich UE).

Jeśli chcesz przesłuchać świadka w Niemczech, który mówi tylko po niemiecku, to sąd, który prowadzi postępowanie musi sporządzić tzw. odezwę do sądu niemieckiego, w okręgu którego mieszka świadek.

W odezwie sąd polski musi określić:

  • Stan faktyczny sprawy
  • Opisać istotę sporu
  • Przekazać listę pytań do świadka. Strony sprawy również mogą złożyć do akt swoje listy pytań.

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, w naszym przypadku na język niemiecki.

 

Wykonanie odezwy przez sąd w Niemczech

W Niemczech odezwy dokona sąd rejonowy.

A w wypadku, gdy Twoja sprawa dotyczyć będzie sprawy gospodarczej, to odezwę wykona sędzia w wydziału cywilnego.

Dlaczego?

W niemieckich sądach rejonowych nie ma wydziałów gospodarczych.

Dodatkowo, jeżeli Twój proces jest skomplikowany i opiera się na przepisach dotyczących przedsiębiorców, np. na prawie handlowym, to niemiecki sąd, który dostał odezwę może nie mieć specjalistycznej wiedzy, aby zrozumieć istotę Twojej sprawy.

Kodeks handlowy i prawo spółek nie są bowiem obowiązkowymi przedmiotami w trakcie niemieckiej edukacji prawniczej.

 

Pisemny protokół

Polski sąd, który bada Twoją sprawę otrzyma finalnie pisemny protokół przetłumaczony z języka niemieckiego na język polski.

W Niemczech nie nagrywa się przebiegu rozpraw sądowych. Protokół sporządza się na podstawie podyktowanego przez sędziego materiału do dyktafonu. Sekretarz sądowy przepisuje nagranie tworząc z niego dokument w formie pisemnej.

 

Świadek ma prawo do odmowy składania zeznań

Świadek może odmówić zeznań zarówno na podstawie przepisów proceduralnych sądu, który go wzywa, jak i na podstawie procedury stosowanej w kraju, w którym zeznaje.

Na przykład w Niemczech sąd nie może przesłuchać syndyka w sprawie prowadzonego przez niego postępowania upadłościowego – w niemieckim prawie takie postępowania są niejawne.

 

***

Chcesz wiedzieć więcej o zagadnieniach dotyczących odezwy o udzielenie pomocy sądowej? Odwiedź blog Proces gospodarczy w Niemczech i przeczytaj artykuł o tytule Przesłuchanie świadka w Niemczech w drodze pomocy prawnej.

Z artykułu dowiesz się co zrobić, by niemiecki sąd mógł jak najlepiej zrozumieć sprawę. A także jak sprawić, by w protokole znalazły się informacje na których Ci zależy.

 

📌

Po przeczytaniu „Odezwa o udzielenie pomocy sądowej ”, zapraszamy również do lektury:

Czy podczas przesłuchania powinien towarzyszyć Ci adwokat?

Obowiązek zachowania tajemnicy brokerskiej

 

Photo by Christian Wiediger on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: