Służebność drogi koniecznej przez grunt spółdzielni nie zawsze wymaga ustanowienia

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo budowlane

Służebność drogi koniecznej przez grunt spółdzielni

Wyobraź sobie sytuację, że posiadasz dom jednorodzinny.

Dom jednorodzinny usytuowany jest na terenie zamkniętego osiedla mieszkaniowego.

Osiedlem zarządza spółdzielnia mieszkaniowa.

Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Docierasz do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną, która należy do spółdzielni.

Czy w powyższym przypadku powinieneś ustanowić służebność drogi koniecznej przez grunt spółdzielni?

 

Kiedy sytuacja wymaga ustanowienia służebności drogi koniecznej?

Kiedy należy ustanowić służebność drogi koniecznej?

  • Gdy Twoja nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej
  • Nie ma odpowiedniego dostępu do należących do nieruchomości budynków gospodarczych
  • W sytuacji, kiedy Twoja nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi/budynków gospodarczych, ale jest on nieodpowiedni.

 

Odpowiedni dostęp do drogi/budynków gospodarczych – czyli jaki?

O odpowiednim dostępie do drogi publicznej mówimy w sytuacji, gdy posiadasz rzeczywistą i bezpieczną możliwość przedostania się z nieruchomości do takiej drogi.

A droga publiczna jest taką, która prawidłowo funkcjonuje w systemie dróg publicznych, np. istnieje w sposób ciągły, a nie tylko w pewnym czasie w roku.

Odpowiedni dostęp to dostęp trwały w sensie prawnym, czyli nie może opierać się na stosunkach grzecznościowych czy obligatoryjnych. Dodatkowo musi dotyczyć całej nieruchomości.

 

Służebność drogi koniecznej przez grunt spółdzielni nie zawsze wymaga ustanowienia

Oczywiście masz prawo do ustanowienia służebności drogi koniecznej na gruncie spółdzielni mieszkaniowej.

Jednakże gdy Twój dom lub lokal znajduje się wewnątrz osiedla, którym zarządza spółdzielnia, a Ty nie jesteś jej członkiem, to i tak obowiązują Cię przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Jesteś na ich mocy zobowiązany ponosić koszty utrzymania nieruchomości przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkańców osiedla.

A w skład tych kosztów wchodzą utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym tych, które prowadzą do drogi publicznej.

Sąd Najwyższy przyjął, że jeżeli ponosisz te koszty, to jesteś również uprawniony do korzystania z tych dróg. Nie zachodzi wówczas potrzeba ustanowienia służebności drogi koniecznej przez grunt spółdzielni.

 

***

Chcesz wiedzieć więcej o tym jak ustala się służebność drogi koniecznej lub przesyłu? Odwiedź blog Służebność i zapoznaj się z artykułem o tytule Służebność drogi koniecznej przez grunt spółdzielni.

 

📌

Po przeczytaniu „Służebność drogi koniecznej przez grunt spółdzielni nie zawsze wymaga ustanowienia”, zapraszamy również do lektury:

Służebność za wynagrodzeniem. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, abyś mógł domagać się jej zniesienia?

Spór o służebność. Czy zrzeczenie się jest możliwe?

 

Zdjęcie autorstwa The Lazy Artist Gallery z Pexels

Poprzedni wpis:

Następny wpis: