Władza rodzicielska i miejsce stałego pobytu dziecka a wyjazd na stałe za granicę

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo dla każdego, Rodzina, Rozwód

Jedna z Czytelniczek mojego bloga pod artykułem „Ograniczenie władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka” zapytała:
Nie bardzo rozumiem postanowienia sądu o rozwodzie. Sad zdecydował że były mąż ma prawo o współdecydowaniu o leczeniu, nauce i sposobie spędzania wolnego czasu naszej córki. Wyszłam drugi raz za mąż i chcielibyśmy z mężem i córką wyjechać na stale do Niemiec. Czy były mąż musi wyrazić zgodę?
Zaznaczam że nic nie ma w wyroku że miejsce zamieszkania dziecka jest tam gdzie matki co też mnie niepokoi.

Jeżeli sąd na mocy wyroku rozwodowego powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi, zaś drugiemu tę władzę ograniczył, to ów rodzic dysponuje jedynie tymi uprawnieniami, które w treści orzeczenia wskazał sąd. W pozostałych kwestiach decyzyjny jest rodzic mający pełną władzę rodzicielską.

Tak więc w sytuacji, gdy władzę rodzicielską drugiego rodzica ograniczono do współdecydowania o leczeniu, nauce i sposobie spędzania wolnego czasu”, to wyjazd na stałe za granicę nie wymaga jego zgody.

Tyle w teorii…

Według orzecznictwa nawet przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej tego drugiego rodzica może być wymagana jego zgoda na zmianę stałego miejsca pobytu dziecka, jeśli uniemożliwiałaby ona temu rodzicowi faktyczne kontaktowanie się z dzieckiem (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1971 roku o sygn. akt III CZP 69/71). Dlatego w sprawach takich, jak ta dotycząca Czytelniczki mojego bloga, należy dodatkowo rozważyć kwestię sposobu uregulowania kontaktów dziecka i drugiego rodzica. Przypadki jak zawsze mogą być bowiem zupełnie różne i wymagać indywidualnej oceny. Bez wątpienia inną sytuacją jest ta, gdy drugi rodzic mieszka w innym mieście i jego kontakty z dzieckiem mają i tak miejsce tylko w wakacje czy podczas ferii, a inną taka, kiedy ów rodzic i dziecko widują się w każdy weekend oraz niektóre popołudnia.

Uspokojając moją Czytelniczkę odpowiem też na drugą część pytania – nie ma nic złego w tym, że wyrok nie zawiera postanowienia o miejscu stałego pobytu dziecka. Postanowienie takie potrzebne jest tylko wtedy, gdy władza rodzicielska po rozwodzie zostaje przynana i jednemu i drugiemu rodzicowi. Jeżeli natomiast władzę rodzicielską przyznaje się jednemu rodzicowi, to ex lege oznacza to, że miejsce stałego pobytu dziecka jest właśnie przy tym rodzicu.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: