Molestowanie seksualne – gdzie najczęściej do niego dochodzi

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo karne

Molestowanie seksualne – gdzie najczęściej do niego dochodzi

Na łamach naszego portalu mogłaś już przeczytać o tym co to jest molestowanie seksualne.

Dziś zarysujemy kiedy i gdzie dochodzi do niego najczęściej.

Molestowanie seksualne – dorośli

Prawdopodobnie słyszałaś o tym nie raz – w przypadku dorosłych do molestowania dochodzi najczęściej w środowisku rodzinnym oraz w związkach partnerskich.

Często związane jest to z używaniem alkoholu.

Kolejnymi miejscami gdzie niejednokrotnie tego typu nadużycia mają miejsce to dyskoteki i praca.

Oczywiście niebezpieczeństwo może się czaić wszędzie, jednakże powyższe cztery miejsca/okoliczności są najczęściej odnotowywane w policyjnych kartotekach.

Natomiast należy mieć na względzie to, że w Polsce na Policję jest zgłaszany ułamek tego typu zdarzeń.

Molestowanie seksualne – dzieci

Najczęstszymi ofiarami przestępstw seksualnych są dzieci.

Zazwyczaj bezbronne. Ufają dorosłym. Dorośli sprawcy wzbudzają w nich paraliżujący strach, sprawia to, że ofiary nie mówią nikomu o tym, co się stało. Dlatego sprawcy łatwo doprowadzić do tego, że swoją ofiarę potrafi molestować latami.

Jeśli padłaś ofiara molestowania jako dziecko, to pamiętaj o tym, że obecnie karalność przestępstw seksualnych ustaje po 15 lub 20 latach, jednak nie wcześniej niż w momencie ukończenia przez ofiarę 30 lat.

Gdzie najczęściej dochodzi do molestowania seksualnego

Szczególnie musimy wyróżnić w tych niechlubnych statystykach 3 miejsca/sytuacje gdzie molestowanie seksualne jest nagminne.

Są to: sport, kościół i harcerstwo/skauting.

Sport

Z badań przeprowadzonych w Belgii i Holandii wynika, że co 7 osoba trenująca sport doświadczyła przemocy seksualnej. Wśród osób, które biorą udział w zawodach międzynarodowych, co trzeci zawodnik był w przeszłości molestowany.

Niestety nie znamy polskich statystyk – nikt nie przeprowadzał badań na ten temat.

Kościół

Jeśli chodzi o kościół w Polsce, to nie ma odpowiednich statystyk do przedstawienia skali problemu.

Wiele ofiar po prostu milczy. Boi się batalii sądowych, jest straumatyzowana.

Statystyki z krajów zachodnich są wręcz przerażające. Na przykład z raportu na temat przestępstw seksualnych we Francji wynika, że ofiar jest co najmniej 216 000. W Irlandii Komisja Rządowo-Kościelna ustaliła, że w latach 1936-1990 co najmniej 800 osób związanych z kościołem dokonywało przestępstw seksualnych, a także przemocy fizycznej i psychicznej.

Harcerstwo/skauting

W przypadku harcerstwa i skautingu w państwach zachodnich statystyki zgłaszanych spraw są o wiele wyższe niż w Polsce.

Tu także brakuje badań nad sytuacją w Polsce.

 

***

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj artykuł Molestowanie – pomoc pokrzywdzonym. Znajdziesz go na blogu Pomoc pokrzywdzonym.

 

📌

Po przeczytaniu o molestowaniu seksualnym, zapraszamy również do lektury następujących artykułów:

Co to jest molestowanie seksualne

Molestowanie dzieci. Co z dowodami

Photo by Hailey Kean on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: