Czy lekarz dentysta może powiększać piersi pacjentkom?

Autor: Redakcja w kategorii: Błąd medyczny

Czy lekarz dentysta może powiększać piersi pacjentkom

Spór o to, kto powinien wykonywać zabiegi medycyny estetycznej wciąż trwa.

W dzisiejszym wpisie zarysujemy treść orzeczenia sądu i skargi kasacyjnej w sprawie, w której lekarz dentysta dokonała zabiegu powiększenia piersi za pomocą preparatu hydrożelowego.

Zapraszamy do lektury!

Kto powinien wykonywać zabiegi medycyny estetycznej – przypadek lekarza dentysty, która powiększa piersi

Lekarz dentysta A. K. w dniu 5 sierpnia 2015 roku przeprowadziła w swoim gabinecie zabieg powiększenia piersi preparatem hydrożelowym u pacjentki.

Nie posiadała jednak wymaganych w tym zakresie kwalifikacji – stanowiło to przewinienie zawarte w art. 10 ust 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej powiązanym z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Sprawa trafiła do sądu.

 

Czy lekarz dentysta może powiększać piersi pacjentkom? Orzeczenie sądu

Okręgowy Sąd Lekarski 19 listopada 2019 roku wydał orzeczenie, w którym uznał obwinioną za winną zarzuconego jej czynu.

Wymierzył karę nagany, a Naczelny Sąd Lekarski utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie.

Naczelny Sąd lekarski potwierdził ustalenia sądu I instancji – obwiniona wykonała zabieg medyczny, chirurgiczne inwazyjny – doszło do penetracji wnętrza ciała innej niż otwory naturalne lub stały otwór sztuczny.

Materiał który wypełnił pierś to proteza w płynnej postaci.

Sąd I instancji mając na względzie opinie biegłego z zakresu chirurgii plastycznej stwierdził, że taki zabieg powinien być wykonany wyłącznie przez lekarza, ale jednocześnie ze względu na obszar działania – pierś – nie powinien być wykonany przez lekarza dentystę.

Dodatkowo wytyczne preparatu hydrożelowego wskazywały, że może go aplikować wyłącznie specjalista, który posiada odpowiedni certyfikat i który osiągnął odpowiednie kwalifikacje do działania na tym określonym obszarze piersi.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w Polsce obszar działania lekarza dentysty to żeby, część twarzowa czaszki i okolice przyległe.

Wobec tego lekarz dentysta nie posiadała kwalifikacji do przeprowadzenia zabiegu powiększenia piersi u pacjentki.

 

Czy lekarz dentysta może powiększać piersi pacjentkom? Skarga kasacyjna

W skardze kasacyjnej skierowanej do Sądu Najwyższego obrońca lekarza dentysty wnosił m.in. że:

  • Zabieg powiększenia piersi z użyciem żelu nie jest świadczeniem zdrowotnym – nie jest to działanie, które służy zachowaniu, ratowaniu, przywracani lub poprawie zdrowia
  • Czynności z zakresu medycyny estetycznej powinny być traktowane nie jako świadczenia zdrowotne, lecz jako usługi, które wykonuje się na rzecz konsumentów.

W wyroku z 21 maja 2021 roku Sąd Najwyższy oddalając skargę kasacyjną wskazał, m. in. że:

  • Ustawowe pojęcie świadczeń zdrowotnych obejmuje nie tylko te dotyczące zdrowia pacjentów. Także inne działania medyczne, które nie są ukierunkowane na ratowanie, zachowanie, przywracanie lub poprawę zdrowia
  • Wykonanie zabiegu powiększania piersi pacjentki naruszyło art. 2 ust 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  • To, że ukarana odbyła szkolenia w zakresie aplikacji preparatu i innych kursów nie wpływa na tą ocenę prawną.

 

Kto powinien wykonywać zabiegi medycyny estetycznej?

Powyższe orzeczenie nie rozstrzyga sporu o to, kto powinien wykonywać zabiegi medycyny estetycznej.

Sąd Najwyższy w tej sprawie wskazał na medyczny charakter zabiegu. Opierał się przy tym na kryteriach inwazyjności i szczególnych wymogów, które dotyczą jego przeprowadzenia.

Dostrzegł również problem braku precyzyjnych regulacji prawnych dotyczących wykonywania tzw. nieterapeutycznych zabiegów medycyny estetycznej.

Zagadnienia związane z uprawnieniami do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej wymagają, aby zajął się nimi ustawodawca. Tym bardziej, że w orzecznictwie sądów administracyjnych spotkasz się z poglądem, że nieterapeutyczne zabiegi medycyny estetycznej nie powinny być kwalifikowane jako świadczenia zdrowotne.

 

***

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź blog Obrona lekarza w procesie i przeczytaj artykuł Uprawnienia do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej.

 

📌

Po przeczytaniu „Kto powinien wykonywać zabiegi medycyny estetycznej – spór wciąż trwa”, zapraszamy również do lektury:

Czy lekarz może wziąć udział w reklamie

Sfałszowanie dokumentacji medycznej przez lekarza a postępowanie dyscyplinarne

 

Photo by philippe spitalier on Unsplash

 

Poprzedni wpis:

Następny wpis: